Tag Archives: các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe

Là Care Pháp chế lý do Chỉ Ví điện tử Hồ sơ y tế?

Là Care Pháp chế lý do Chỉ Ví điện tử Hồ sơ y tế? Các luật chăm sóc sức khỏe hiện trong các tin tức là Đạo luật Bảo vệ và Chăm sóc Bệnh nhân Giá cả phải chăng (PPACA), thường được gọi là Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA) hoặc "Obamacare". Chăm sóc sức khỏe này ... Tiếp tục đọc

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment Đăng trong hồ sơ y tế điện tử | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Để lại một bình luận

Will y tế Bảo hiểm bồi hoàn cho Halloween Pumpkin sinh?

Chỉ cần một chút khinh suất cho Halloween! Halloween Vui Vẻ! Có thắc mắc? về Đạo Luật HITECH, điện tử Hồ sơ y tế hoặc Trung tâm Medicare Medicaid Services chương trình khuyến khích (CMS) EHR? Tôi mời các bạn yêu cầu bồi thường truy cập vào một thông tin miễn phí Audio cho ... Continue reading

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment Posted in Chăm sóc sức khỏe Tin tức | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Để lại một bình luận

Các NFL Bóng đá Tin tức về Hồ sơ y tế điện tử là gì?

Hồ sơ y tế điện tử (EMR) phần mềm có lẽ là điều xa khỏi tâm trí của bạn khi bạn đang xem bóng đá. Bạn đang quan tâm đến điểm số NFL và các cầu thủ và đội bóng yêu thích của bạn. Sau khi tất cả điều này là thời gian giải trí của bạn. Bạn muốn ... Tiếp tục đọc

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments Đăng trong hồ sơ y tế điện tử | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Tại sao HIPAA Luật và Luật HITECH Sử dụng có ý nghĩa Tài liệu là quan trọng?

Luật HIPAA đã là một cái gai trong các mặt của các nhà cung cấp chăm sóc y tế từ năm 1996. Sau đó, cùng đến công nghệ thông tin y tế cho Luật Kinh tế và Đạo luật Y tế lâm sàng hay HITECH năm 2009, được rung lên bởi cộng đồng y tế ... Tiếp tục đọc

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments Đăng trong HIPAA | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

E toa: Bạn sẽ Tránh Medicare E toa Adjustments Penalty thanh toán?

Medicare E toa Alert! Để Tránh Penalty CMS Medicare E-Quy định trong năm 2013, bạn phải hành động bằng 15 Tháng 10 2012 E kê đơn là một cách để tăng tính an toàn bệnh nhân và giảm sai sót y khoa. Viện Y học (IOM) ước tính rằng ... Tiếp tục đọc

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment Posted in Chăm sóc sức khỏe Tin tức | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Để lại một bình luận