Tag Archives: Hanukkah

Hồ sơ y tế điện tử có thể giảm The Post-Holiday tiền khủng hoảng?

Bạn đã nhận được trên tàu với các hồ sơ y tế điện tử? Đạo luật HITECH (Công nghệ thông tin y tế cho kinh tế và lâm sàng Y tế Luật) đã yêu cầu hồ sơ y tế điện tử (EHR) công nghệ, đó là hồ sơ y tế điện tử (EMR) trên steroid. Nếu bạn có thể nói ... Tiếp tục đọc

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment Được đăng trong Hồ Sơ Sức Khỏe điện tử (EHR) | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Viết bình luận