Sözlük

Sağlık ve Tıbbi Terimler Sözlüğü

Çoğu durumda,
Sen sağlık ile ilgili tıklayabilirsiniz dönem bu sözlüğü terim daha derinlemesine bir açıklama almak için aşağıdaki. related to that term or topic. Genişletilmiş tanım sayfasında, uzun bir açıklama, artı bu terim veya konu ile ilgili makalelerin bir listesini gösterilecektir.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Bir Hitech Yasası altında Elektronik Sağlık Kaydı (Ekonomik için Sağlık Bilgi Teknolojisi ve Klinik Sağlığı Yasası) bir hasta merkezli, boyuna elektronik tıbbi kayıt olduğunu.

Bilgi gibi hasta demografik, ilerleme notları, problemleri, ilaç, vital bulgular, geçmiş tıbbi öyküsü, aşı, laboratuvar verileri ve radyoloji raporları gibi tüm Elektronik Sağlık Kaydı dahildir.

Bir elektronik sağlık kaydı veya EHR HL7 ve diğer standartlarına uygun Çünkü çeşitli sağlık bilgi alışverişi (HİE) üzerinden sağlayıcılar arasında paylaşılabilir.

terimler elektronik sağlık kayıtları ve elektronik tıbbi kayıtları genellikle birbirlerinin yerine kullanılır. Ancak, elektronik tıbbi kayıtları ile sınırlıdır ve sadece tek sağlık kuruluşu tesisinde tıbbi aktiviteyi belgelemek. elektronik sağlık kaydının zaman ve mekan yani birden fazla yerde üzerinde hastayı takip eder.

Senin Elektronik Sağlık Kaydı uygulaması ile yardım almak için nasıl öğrenmek için adınızı, e-posta ve telefon aşağıya girin!Ayrıca bakınız: EHR , EMR , Elektronik Tıbbi Kayıt , Elektronik Tıbbi Kayıtlar

Elektronik sağlık kayıt sistemi görün


Ayrıca bakınız: Elektronik Sağlık Kaydı Sistemi

Bir elektronik sağlık kayıt sistemi elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulmasını sağlar sağlık bilgi teknolojisi yazılımdır. Bir sertifikalı elektronik sağlık kayıt sistemi kurulumu bir sağlık kuruluşu HITECH Yasası altında tüm anlamlı kullanım kriterlerini karşılamak için izin verecektir. Anlamlı kullanım kriterlerini karşılayan sağlayıcıları, elektronik sağlık kayıt benimsenmesi için CMS teşvik ödemeleri için hak tanır. ONC Sertifikalı EHR Uygulama ziyaret http://www.cchit.org/products/onc-atcb/all/1000 bulmak için
Ayrıca bakınız: Elektronik Sağlık Kaydı Yazılımı , EHR Yazılım

Elektronik Sağlık Kaydı ve Elektronik Tıbbi Kayıtlar bakın


Ayrıca bakınız: Elektronik Sağlık Kaydı

Powered by MyInstantGlossary WordPress Plugin