อภิธานศัพท์

อภิธานศัพท์ของการดูแลสุขภาพและข้อกำหนดการแพทย์

ในหลายกรณี
คุณสามารถคลิกที่การดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับ ระยะ ล่างเพื่อรับรายละเอียดในเชิงลึกมากขึ้นของคำศัพท์ที่ related to that term or topic. ในหน้านิยามขยายคุณจะแสดงคำอธิบายอีกต่อไปรวมทั้งรายชื่อของบทความที่เกี่ยวข้องกับคำที่หรือหัวข้อ

| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | ยังไม่มีข้อความ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


เห็น HIPAA 5010
ดู: HIPAA 5010

เห็น HIPAA รายการ 835
ดู: HIPAA รายการ 835 , HIPAA 835

นำมาใช้หรือปรับรุ่นความต้องการประกันสุขภาพของรัฐบาล ในปีหนึ่งการชำระเงินกระตุ้นไฮเทคพระราชบัญญัติประกันสุขภาพของรัฐบาลจะได้รับการชำระเงินสำหรับ / I / U หรือนำมาใช้ดำเนินการหรือปรับรุ่นของระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ในปีที่สองและอื่น ๆ , ป​​ระกันสุขภาพของรัฐบาลให้การดูแลสุขภาพจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การใช้ความหมายในการที่จะมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินกระตุ้น

American Academy ของโรคภูมิแพ้โรคหืดและวิทยาภูมิคุ้มกัน

สมาคมอเมริกันจากการดูแลสุขภาพการบริหารการจัดการ

สมาคมการแพทย์อเมริกันวิทยาลัย (AAMC)

ผู้รับผลประโยชน์ขั้นสูงประกาศ (เอบีเอ็น) เป็นรายงานที่กำหนดให้ได้รับผลประโยชน์เมดิแคร์ที่จะปล่อยให้ผู้ป่วยรู้ว่าประกันสุขภาพของรัฐบาลไม่น่าจะจ่ายสำหรับบริการบางอย่าง

การทำแท้งเป็นสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ ทำแท้งสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นผลของการกระทำโดยเจตนาโดยผู้ป่วยหรือธรรมชาติซึ่งเป็นความสูญเสียทางธรรมชาติหรือการสิ้นสุดของการตั้งครรภ์

ACA

คุ้มครองผู้ป่วยและพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพง (PPACA) หรือดูแลราคาไม่แพงพระราชบัญญัติ (ACA) สำหรับระยะสั้น
ดู: คุ้มครองผู้ป่วยและพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพง , PPACA

Accessioning จะทดสอบได้รับคำสั่งหรือกลุ่มของการทดสอบที่จะดำเนินการในตัวอย่าง หรือเข้าสู่ระบบหรือเอกสารที่ได้รับการตรวจในห้องปฏิบัติการ

ดูแลรับผิดชอบหมายถึงโครงสร้างกระบวนการและแรงจูงใจที่มุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงคุณภาพของการดูแลและสุขภาพโดยรวมของประชากรและลดค่าใช้จ่ายต่อหัวของการดูแลสุขภาพ

วันที่ 31 มีนาคม 2011, กรมอนามัยและบริการมนุษย์ (HHS) ออกเสนอกฎใหม่ที่จะช่วยให้แพทย์โรงพยาบาลและผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่ดีกว่าการประสานงานการดูแลผู้ป่วยประกันสุขภาพของรัฐบาลผ่านองค์กรดูแลรับผิดชอบ (ACOs) ACOs สร้างแรงจูงใจสำหรับผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพที่จะทำงานร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายในการตั้งค่าการดูแล - รวมทั้งสำนักงานแพทย์โรงพยาบาลและการดูแลระยะยาวสิ่งอำนวยความสะดวก

องค์การดูแลรับผิดชอบ (ACO) จะต้องตอบสนองความต้องการทางกฎหมายบางอย่าง แพทย์สมาชิกและโรงพยาบาลจะมีส่วนร่วมในการประหยัดค่าใช้จ่ายถ้าประกันสุขภาพของรัฐบาลของพวกเขาอยู่อย่างพอเพียงด้านล่างมาตรฐานบางอย่าง ดูคุ้มครองผู้ป่วย Act.Formalized โดยดรเอลเลียตฟิชเชอร์ในปี 2006 CMS นิยาม: องค์กรของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่เห็นด้วยที่จะต้องรับผิดชอบในการที่มีคุณภาพ, ค่าใช้จ่ายและการดูแลผลประโยชน์โดยรวมของการประกันสุขภาพของรัฐบาลที่กำลังเรียนอยู่ในค่าเผื่อแบบดั้งเดิม โปรแกรมบริการที่ได้รับมอบหมายไป
ดู: ACO

ได้รับการรับรองมาตรฐานคณะกรรมการ (ASC) - เห็น ASC X12

ACO

เห็นองค์การดูแลรับผิดชอบ (ACO)
ดู: องค์การดูแลรับผิดชอบ

แพทย์, แพทย์, แพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพในองค์การการดูแลรับผิดชอบ

วิทยาลัยอเมริกันของสูตินรีแพทย์และนรีแพทย์ (ACOG)

ACOG AR เป็นวิทยาลัยอเมริกันของสูตินรีแพทย์และนรีแพทย์ในระยะก่อนคลอดบันทึก

สมาคมองค์กรวิจัยทางคลินิก

รายชื่อยาที่ใช้งาน

คณะกรรมการเนื้อหาทันตกรรมของสมาคมทันตกรรมอเมริกัน

การตัดสินใจเป็นกระบวนการทางกฎหมายโดยที่ผู้ตัดสินหรือผู้พิพากษาทบทวนหลักฐานและเหตุผลรวมทั้งการให้เหตุผลทางกฎหมายที่กำหนดไว้โดยบุคคลหรือคู่ความฝ่ายตรงข้ามที่จะมาถึงการตัดสินใจที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ADR

ขอพัฒนาเพิ่มเติม (ADR) การขอเวชระเบียนสำหรับการเรียกร้องที่มีสถานะ S B6001 และรหัสข้อผิดพลาดรหัสข้อผิดพลาด 39700 การคลังเป็นสื่อกลางในระบบมาตรฐาน (FISS) ตรง Data Entry (DDE) ถ้าเรียกร้องถูกระงับสำหรับการตรวจสอบทางการแพทย์ ADR อาจจะออกที่จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นที่จะทำให้ความมุ่งมั่น ผู้ให้บริการแพทย์และซัพพลายเออร์มีความรับผิดชอบในการให้ข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินของพวกเขาเรียกร้อง ถ้าไม่มีการตอบสนองที่ได้รับการ ADR ภายในระยะเวลาที่กำหนดเงินจะถูกระงับหรือข้อเรียกร้องที่ถูกปฏิเสธ

ADT

รับสมัคร-Discharge-Transfer (และมักจะโรงพยาบาลเรียกเก็บเงิน) ระบบ

คุ้มครองผู้ป่วยและพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพง (PPACA) ก็รู้ว่าเป็นพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพง (ACA)
ดู: ปฏิรูปการดูแลสุขภาพบิล , คุ้มครองผู้ป่วยและพระราชบัญญัติการดูแลราคาไม่แพง , PPACA , ACA

เห็น AHRQ

AHA

อเมริกันสมาคมโรงพยาบาล

สมาคมเพื่อการดูแลสุขภาพเอกสารสมบูรณ์

อเมริกันสุขภาพชุมชนข้อมูล

ข้อมูลสุขภาพอเมริกันสมาคมการจัดการธุรกิจ

หน่วยงานเพื่อการวิจัยสุขภาพและคุณภาพ (AHRQ), สหรัฐอเมริกากรมอนามัยและบริการมนุษย์ AHRQ ให้เงินทุนสำหรับการปรับปรุงคุณภาพผลและมีประสิทธิภาพและการวิจัยเปรียบเทียบการดูแลสุขภาพไอที หน่วยงานเรียกเก็บเงินกับการปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลสุขภาพสำหรับชาวอเมริกันทุกคน เดิมชื่อเดิมของหน่วยงานนโยบายการดูแลสุขภาพและการวิจัย
ดู: สำนักงานเพื่อการวิจัยสุขภาพและคุณภาพ

เครื่องมือแห่งชาติศูนย์ทรัพยากร AHRQ ของ (NRC) เพื่อสุขภาพไอทีสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ AHRQ ของการพัฒนาและการเผยแพร่หลักฐานและหลักฐานที่ใช้ในการดูแลสุขภาพไอทีสามารถปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อาร์ซีสนับสนุนสำนักงานของ "HealthIT.hhs.gov" เว็บไซต์ (ONC) ที่ผู้ประสานงานแห่งชาติ
ดู: AHRQ , HITRC , อาร์ซี

AIU

นำมาใช้หรือปรับรุ่น (AIU หรือ / I / U)
ดู: / I / U

การแจ้งเตือนความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้น whe ทางการแพทย์ / ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกครอบงำแพทย์หรือแพทย์มีการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือนมากเกินไป การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะถูกละเว้น

โรคภูมิแพ้: การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่พูดเกินจริงหรือการตอบสนองต่อสารที่มักจะไม่เป็นอันตราย

ความยาวเฉลี่ยในการเข้าพัก

ผู้ป่วยนอกและการดูแลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล

จำแนกผู้ป่วยนอก (APC) - ระบบที่ใช้ในการจำแนกประเภทผู้ป่วยนอกและไม่ได้รับบริการและวิธีการเรียกเก็บเงินและชดใช้ โทรศูนย์ Medicare และ Medicaid บริการ (CMS) ที่ 1-800-633-4227 และขอโบรชัวร์ฟรี

สมาคมกรรมการการแพทย์ของระบบสารสนเทศ

สมาคมโรคหัวใจอเมริกัน (AHA) เป็นองค์กรที่อุทิศตนเพื่อลดการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด

เห็นสถาบันวิจัย
ดู: ไฮเทคพระราชบัญญัติ

แพทย์อเมริกันสารสนเทศสมาคม

สมาคมการแพทย์เลขานุการผู้บริหารและพนักงานต้อนรับ

ANI

พันธมิตรเพื่อสารสนเทศพยาบาล

อเมริกันสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ - องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่บริหารและประสานสหรัฐกิจกรรมมาตรฐานสมัครใจ

ANSI รหัสการปรับเรียกร้องถ่ายทอดเหตุผลสำหรับการปรับในการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์คำแนะนำ (ERA)

ในระยะก่อนคลอดบันทึกข้อมูลส่วนตัว (เมษายน) คือชุดของเอกสารหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลในระยะก่อนคลอด มันมีอย่างต่อเนื่องการแพทย์วินิจฉัย, วันที่ครบกำหนดประมาณผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ใด ๆ ก่อนการเยี่ยมชมข้อมูลอนุกรมในการเจริญเติบโตที่เหมาะสมของมดลูกและการประเมินผลของการเป็นอยู่ที่ดีของทารกในครรภ์อนุมัติห้องปฏิบัติการและการศึกษาการถ่ายภาพ

เห็นในระยะก่อนคลอดบันทึกรายละเอียด

ดูจำแนกผู้ป่วยป่วย

APD

การวางแผนล่วงหน้าเอกสาร (APD) เอกสารที่รัฐนำเสนอจะได้รับ
การอนุมัติของรัฐบาลกลางของรัฐ

เทคนิคคะแนน Apgar ในการประเมินสุขภาพของเด็กทารกแรกเกิดโดยใช้เก​​ณฑ์ห้าง่ายลักษณะชีพจรทำหน้าบูดบึ้ง, กิจกรรม, และระบบหายใจ เทคนิคที่ได้รับการพัฒนาโดยดรเวอร์จิเนีย Apgar

ทั้งหมดผู้ป่วยบริสุทธิ์วินิจฉัยที่เกี่ยวข้องระบบกลุ่ม (APR-DRG) ทั้งหมดผู้ป่วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (AP-กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม) จะมีการขยายตัวของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมขั้นพื้นฐานที่จะเป็นตัวแทนของประชากรที่ไม่ได้ประกันสุขภาพของรัฐบาลเช่นผู้ป่วยเด็ก ทั้งหมดบริสุทธิ์ผู้ป่วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (APR-DRG) รวมความรุนแรงของการเจ็บป่วยเป็น subclasses AP-กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ตั้งแต่ APR-กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมทั้งกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม CMS และ AP-กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ดู: DRG

การกู้คืนอเมริกันและ Reinvestment Act (สถาบันวิจัย) ของปี 2009 หรือที่เรียกว่าบิลกระตุ้นหรือการกู้คืนพระราชบัญญัติ มันกลับกลายเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพเศรษฐกิจและคลินิกสุขภาพ (ไฮเทค) พระราชบัญญัติ ดู http://www.recovery.gov/About/Pages/The_Act.aspx
ดู: ไฮเทคพระราชบัญญัติ

ASC

ป่วยศูนย์ศัลยกรรม (ASC)

ASC X12, รัฐธรรมนูญโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (ANSI) พัฒนาและรักษา EDI, CICA และมาตรฐาน XML และแผนผัง

สังคมอเมริกันสำหรับดูแลสุขภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ASP

ผู้ให้บริการแอพลิเคชัน (ASP) รูปแบบการให้บริการที่มีการประยุกต์ใช้โฮสติ้งให้กับลูกค้าหลายคนที่มีความปลอดภัยใบอนุญาตของตัวเองเพื่อการใช้งาน คล้ายกับรุ่น SaaS

ผู้ช่วยเลขานุการเพื่อการวางแผนและการประเมินผล

สมาคมของรัฐและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขน่าน

ASTM ระหว่างประเทศ - แต่เดิมเรียกว่าสังคมอเมริกันสำหรับการทดสอบและวัสดุ

ผู้มีอำนาจตัวการทดสอบและการรับรอง

ตรวจสอบเส้นทางและตรวจสอบโหนด

รับรองเป็นกระบวนการของการประยุกต์ใช้สำหรับการชำระเงินจากศูนย์การ Medicare และ Medicaid บริการ (CMS) โปรแกรมแรงจูงใจ มืออาชีพมีสิทธิ์และโรงพยาบาลที่มีสิทธิ์จะต้องใช้ระบบเว็บ CMS 'เพื่อยืนยันว่าคุณได้พบกับเกณฑ์การใช้ความหมายโดยใช้ซอฟแวร์ได้รับการรับรองบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ดู https://www.cms.gov/ehrincentiveprograms/32_Attestation.asp สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

AWV

ประจำปีสุขภาพเยี่ยมชม (AWV)

พระราชบัญญัติงบประมาณสมดุล (BBA) ของปี 1997 รัฐมีอำนาจที่จะสร้างรัฐประกันสุขภาพของโรงพยาบาลชนบทมีความยืดหยุ่นโปรแกรม (Flex โปรแกรม)

ชุมชนสัญญาณจะถูกเลือกชุมชนทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้ทำแล้ว inroads ในการพัฒนาของการรักษาความปลอดภัย

สองทิศทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพ

วิศวกรรมชีวภาพเป็นโปรแกรมของหลักการวิศวกรรมสาขาของชีววิทยาและยารักษาโรคในขณะที่การพัฒนาของโรคเอดส์หรือแทนที่ชำรุดหรือขาดหายไปอวัยวะของร่างกาย

ชีวสารสนเทศศาสตร์คือการศึกษาถึงวิธีการที่จะแสดงข้อมูลและการส่งในระบบชีวภาพเริ่มต้นในระดับโมเลกุล

ดูสารสนเทศสุขภาพ
ดู: สารสนเทศสาธารณสุข

ชีวการแพทย์วิทยาศาสตร์เป็นโปรแกรมของเทคโนโลยีสารสนเทศในการด้านการวิจัยทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ

ชีวภาพเฝ้าระวังเป็นเทคนิคในการติดตามโรคติดต่อเช่นโรค (โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์), เชื้อและการติดเชื้อเชื้อ Bio-การเฝ้าระวังการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษในการเก็บรวบรวมรายงานการเกิดโรคจากแพทย์โรงพยาบาลคลินิกและห้องฉุกเฉิน

ความดันโลหิต (BP) คือความดันกระทำโดยการไหลเวียนของเลือดที่ผนังของหลอดเลือดและเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สำคัญ ความดันโลหิตของคนที่มักจะมีการแสดงในแง่ของความดันซิสโตลิกว่าดัน diastolic และมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรปรอท (mmHg) เช่น 140/90

BPM

กระบวนการทางธุรกิจแบบ

BSV

ดูไบโอเฝ้าระวัง
ดู: Biosurveillance

กฎธุรกิจหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลข้อมูล


ดู: ผ่าตัดหัวใจบายพาส

CAH

ดูที่สำคัญโรงพยาบาลเข้า
ดู: ที่สำคัญโรงพยาบาลเข้า

Cahaba รัฐบาลประโยชน์Administrators®, LLC (Cahaba GBA) บริหารจัดการการประกันสุขภาพเมดิแคร์สำหรับศูนย์การ Medicare และ Medicaid บริการ (CMS) พวกเขาเป็นผู้รับเหมา J10 A / B ประกันสุขภาพของรัฐบาลในการบริหาร (MAC) สำหรับรัฐอลาบามา, จอร์เจียและเทนเนสซีและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการส่วน B สำหรับมิสซิสซิปปี้

ขนาดหัวใจและหลอดเลือดสังคม Angina จำแนกแคนาดาอันดับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเป็นห้าชั้นเรียน จากชั้น 0 ซึ่งเป็นไม่มีอาการแบบ Class 4 ที่รุนแรงที่สุดซึ่งกำหนด Angina ในระดับของการออกแรงทางกายภาพใด ๆ

CAP

วิทยาลัยพยาธิวิทยาอเมริกัน (CAP) สร้าง SNOMED CT

หัวเป็นรูปแบบการชำระเงินคืนการดูแลสุขภาพในการที่ผู้ให้บริการจะจ่ายเป็นจำนวนคงที่ต่อคนโดยไม่คำนึงถึงจำนวนหรือประเภทของบริการที่คนต้องการ หัวแรงจูงใจแพทย์เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี แต่มันก็ยัง incents ผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพเพื่อ จำกัด การเข้าถึงของผู้ป่วยต่อการรักษาและการทดสอบ

โรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคหัวใจและเรือเลือดมักจะเรียกว่าเป็นโรคหัวใจ
ดู: โรคหัวใจ

บันทึกและประเมินผล (การดูแล) เครื่องมือการประเมินต่อเนื่องจะวัดสถานะสุขภาพและการทำงานของเมดิแคร์ปล่อยเฉียบพลันและวัดการเปลี่ยนแปลงในระดับความรุนแรงและผลอื่น ๆ สำหรับผู้ป่วยที่เมดิแคร์ PAC

CBO

องค์การชุมชนเป็นฐาน

CC

ร้องเรียนหัวหน้า (CC)

CCD

CCD ย่อมาจากไคลเอ็นต์ของไดเรกทอรีสามัญหรือความต่อเนื่องของการดูแลเอกสาร
ดู: CCR , COC , การดูแลต่อเนื่อง

MLHIM CCD เป็นนิยามแนวคิดข้อ จำกัด มันเป็นสคี XML
ดู: MLHIM

สำนักงานคณะกรรมการกำกับการรับรองสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ - เอกชนองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากลไกที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้และมีความยั่งยืนสำหรับการรับรองผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ CCHIT ถูกสร้างขึ้นโดยสามศพที่เป็นตัวแทนของบางส่วนของคีย์ HIT มืออาชีพและอุตสาหกรรม groups.AHIMA เป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ, HIMSS เป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพไอทีและ NAHIT พันธมิตรแห่งชาติเพื่อสุขภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวแทนของความหลากหลายของผู้ขายและผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม

CCN

ศูนย์ Medicare และ Medicaid บริการ (CMS) จำนวนการรับรอง

CCR

ความต่อเนื่องของการดูแลจัดเก็บ (CCR) - ข้อกำหนดมาตรฐานได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยมาตรฐาน ASTM ระหว่างประเทศ (SDO), แมสซาชูเซตสมาคมแพทย์, การจัดการข้อมูลด้านสุขภาพและระบบสังคม (HIMSS) และสถาบันครอบครัวอเมริกันแพทย์ (AAFP) มันมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมและปรับปรุงต่อเนื่องของการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดความผิดพลาดทางการแพทย์และเพื่อให้มั่นใจอย่างน้อยมาตรฐานขั้นต่ำของ transportability ข้อมูลด้านสุขภาพเมื่อผู้ป่วยจะเรียกหรือโอนไปยังหรือจะเห็นเป็นอย่างอื่นโดยผู้ให้บริการอื่น
ดู: CCD , COC , การดูแลต่อเนื่อง

CDA

สถาปัตยกรรมเอกสารทางคลินิก

CDC

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) สหรัฐอเมริกากรมบริการสุขภาพและมนุษย์
ดู: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค

ข้อมูลทางคลินิกมาตรฐานการแลกเปลี่ยน Consortium

CDO

ดูแลองค์กรที่จัดส่ง

CDR

ที่เก็บข้อมูลทางคลินิก

ดูศูนย์สำหรับอุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH)
ดู: ศูนย์สำหรับอุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา

CDS

สนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (CDS) เป็นความตั้งใจที่จะบันทึกสุขภาพที่ทันสมัย​​อิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ระบบ ดู CDSS
ดู: สนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก

คลินิกระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (CDSS): เก็บโพรโทคอของผู้ป่วยและโรคที่เฉพาะเจาะจงและการมีปฏิสัมพันธ์กับยาเสพติด ให้แจ้งเตือนและการแจ้งเตือนที่จุดของการดูแล
ยังเห็น: CDS

CDT

รหัสในขั้นตอนการทันตกรรมและศัพท์

CE

เพิ่มขีดความสามารถของผู้บริโภค

ศูนย์สำหรับอุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) เป็นส่วนหนึ่งขององค์การอาหารและยาที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1970
ดู: CDRH

ดู CDC
ดู: CDC

ศูนย์ Medicare และ Medicaid บริการ (CMS)
ดู: ศูนย์ Medicare และ Medicaid บริการ

หรือที่เรียกว่า: ศูนย์สำหรับ Medicare Medicaid บริการ

เห็น CMS
ดู: CMS , ศูนย์สำหรับ Medicare Medicaid บริการ

ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) เป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทที่ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง
ดู: ระบบประสาทส่วนกลาง

รับรองคุ้มครอง (COC) คือคำอธิบายของผลประโยชน์ที่รวมอยู่ในแผนของสายการบิน ใบรับรองของความคุ้มครองจะต้องตามกฎหมายของรัฐและเป็นตัวแทนของความคุ้มครองที่มีให้บริการภายใต้สัญญาที่ออกให้แก่นายจ้าง
ดู: COC

ดู CHIP

สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการรับรองบันทึกหรือซอฟแวร์ระบบเป็นหนึ่งที่ได้รับการทดสอบและได้รับการรับรองภายใต้โปรแกรมการรับรองชั่วคราวดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการการประสานงานระดับชาติเพื่อสุขภาพไอที (ONC) รายชื่อที่ผ่านการรับรองสินค้า HIT (CHPL) รวมถึงรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงที่ได้รับการรับรองจริง สำหรับรายการสินค้าที่ได้รับการรับรอง ONC เยี่ยมชม http://www.cchit.org/products/onc-atcb/all/1000
ดู: อิเล็กทรอนิกส์ระบบสุขภาพบันทึก , อิเล็กทรอนิกส์บันทึกสุขภาพซอฟแวร์ , EHR ซอฟแวร์

เห็นซอฟท์แวได้รับการรับรองบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
ดู: อิเล็กทรอนิกส์ระบบสุขภาพบันทึก

CFR

กฎของรหัส

CHC

CHC ยืนสำหรับสิ่งที่หลาย


 • ศูนย์สุขภาพชุมชน

 • ที่เชื่อมต่อการดูแลสุขภาพชุมชน (CHC)

 • ได้รับการรับรองในด้านการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน (CHC)

CHF

หัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง

CHI

รวมสารสนเทศสาธารณสุขริเริ่ม - ริเริ่มเพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานร่วมกันข้อมูลด้านสุขภาพของรัฐบาลกลางเป็นพื้นฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในทุกกิจกรรมและโครงการและในทุกหน่วยงานและหน่วยงาน (จาอ่อนชิตริเริ่ม)

วิทยาลัยการดูแลสุขภาพผู้บริหารจัดการข้อมูล

โครงการสุขภาพเด็กได้รับการรับรองประกัน (ชิพ) - โปรแกรมของรัฐบาลกลางได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดยรัฐและรัฐบาลกลางที่ให้ความคุ้มครองการประกันสุขภาพสำหรับเด็กที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยโปรแกรมรัฐ Medicaid ได้รับการสนับสนุน

โปรแกรมประกันสุขภาพ Reauthorization พระราชบัญญัติเด็กของปี 2009
ดู: CHIP

ได้รับการรับรองด้านไอทีสุขภาพแสดงรายการสินค้า

ได้รับการรับรองในการรักษาความลับการดูแลสุขภาพและการรักษาความปลอดภัย (CHPS)

CHR

ชุมชนประวัติสุขภาพ

CIO

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ

ข้อมูลหัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

โทษเงินโยธา (CMP)
ดู: ซีเอ็มพี

เรียกร้องการตัดสินใจในการประกันสุขภาพหมายถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกันตนที่ได้ชำระเงินหรือความรับผิดชอบทางการเงินหลังจากที่ผลประโยชน์การประกันสมาชิกจะนำไปใช้กับการเรียกร้องทางการแพทย์ ยังหมายถึงการสนับสนุนการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์

การแก้ไขปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางคลินิก

ดู CDS
ยังเห็น: CDS

สารสนเทศทางคลินิกเป็นพื้นที่ของการประยุกต์ใช้สารสนเทศชีวการแพทย์ที่อยู่ที่การดูแลผู้ป่วยสารสนเทศ domain.Clinical มักจะถูกแบ่งออกเป็นสาขาที่เฉพาะเจาะจงหรือ subareas เช่นสารสนเทศสุขภาพสารสนเทศทางการแพทย์สารสนเทศพยาบาลทันตกรรมสารสนเทศและสารสนเทศร้านขายยา เมื่อการใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วยหรือบุคคลที่มีสุขภาพดีเป็นผู้ใช้หลักนี้จะถือเป็นสารสนเทศสุขภาพของผู้บริโภค

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกคือการศึกษาการปฏิบัติของหลักการทางการแพทย์หรือการตรวจสอบโดยใช้วิธีการควบคุมเพื่อประเมินผล

การทดลองทางคลินิกมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบว่าเป็นไปได้ล่วงหน้าทางการแพทย์ใหม่ที่สามารถช่วยให้ผู้คนและไม่ว่าจะมีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย พวกเขาเป็นชีวการแพทย์หรือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยของมนุษย์ที่เป็นไปตามโปรโตคอลที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การทดลองทางคลินิกจะดำเนินการเพื่อให้ความปลอดภัย (หรือมากกว่าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงของยาเสพติดและผลข้างเคียงของการรักษาอื่น ๆ ) และข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่จะเก็บไว้สำหรับการแทรกแซงสุขภาพ (เช่นยาเสพติดการวินิจฉัยอุปกรณ์โปรโตคอลการรักษา)

CME

การศึกษาต่อเนื่องทางการแพทย์

หัวหน้าแพทย์ข้อมูล / สารสนเทศเจ้าหน้าที่

มีโทษทางแพ่งเงิน (CMP) สำหรับ HIPAA การละเมิดกฎความเป็นส่วนตัว เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพเศรษฐกิจและคลินิกสุขภาพ / ไฮเทคพระราชบัญญัติที่เพิ่มขึ้น CMP จำนวนเงิน แรกโทษ HIPAA โยธาเงิน (ซีเอ็มพี) ของ $ 4,300,000 ถูกกำหนดในกุมภาพันธ์ 2011
ดู: HIPAA

CMS

ศูนย์ Medicare และ Medicaid บริการ (CMS) CMS เป็นผู้ชำระเงินที่สำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65, สำหรับคนยากจนและคนพิการ

รูปแบบที่ส่งมาจากโรงพยาบาลเพื่อ CMS สำหรับการชำระเงินคืน พัฒนาโดย NUBC เรียกว่า UB-04
ดู: UB-04

ฟอร์มการเรียกร้อง CMS ประกันสุขภาพที่ส่งมาโดยแพทย์ CMS สำหรับการชำระเงินคืน

CMV

ควบคุมคำศัพท์ทางการแพทย์

CNM

ผดุงครรภ์พยาบาลที่ผ่านการรับรอง

ระบบประสาทกลาง

รวมรถโดยสารคืนดี (COBRA) ของปี 1985, 99

COC

การดูแลต่อเนื่อง (COC) หรือรับรองความคุ้มครอง (COC)
ยังเห็น: ความต่อเนื่องของการดูแล , รับรองคุ้มครอง

วิทยาศาสตร์คือการศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของงานจิตต่างๆและกระบวนการที่ช่วยให้พวกเขาที่จะดำเนินการ

วิทยาการคอมพิวเตอร์คือการศึกษาของการคำนวณและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

เห็น NHIN เกตเวย์
ดู: NHIN เกตเวย์

การเชื่อมต่อเพื่อสุขภาพมีการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชนที่มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพของผู้คนและความก้าวหน้าของคุณภาพของการดูแลสุขภาพในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านทางนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การอนามัยโลก (WHO) มุมมองของการเชื่อมต่อกับสุขภาพคือข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญที่จะเชื่อมโยงผู้คนข้อมูลและการวิจัยเพื่อปรับปรุงสุขภาพในประเทศที่

แนวคิดของการดำเนินงาน

การดูแลต่อเนื่อง (COC) เป็นกระบวนการโดยที่ผู้ป่วยและแพทย์ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องไปยังเป้าหมายที่มีคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
ดู: COC

ปัจจัยการแปลงใช้ในการคำนวณตารางอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์เมดิแคร์ สูตรปัจจัยการแปลงรวมถึงหน่วยมูลค่าญาติ (RVU) และดัชนีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานทางภูมิศาสตร์ (GPCI)

หลักการการจัดสรรค่าใช้จ่าย: กฎสำหรับตะกอนในหมู่ค่าใช้จ่ายหลายโปรแกรมที่ได้รับประโยชน์มากกว่าหนึ่งโปรแกรม

COSTAR เป็นสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ระบบบันทึกผู้ป่วยนอกในช่วงต้นการพัฒนาในปี 1960 COSTAR ย่อมาจากคอมพิวเตอร์ที่จัดเก็บป่วยบันทึก

พาณิชย์ Off-the-shelf (COTS) ระบบซอฟแวร์ / การประยุกต์ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ซื้อเป็นก่อน packag ซอฟแวร์ที่พัฒนาแล้ว ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับการพัฒนาที่กำหนดเองโดยและสำหรับองค์กร

CPOE เป็นหนึ่งในแกนหลักที่มีความหมายสำหรับการใช้เก​​ณฑ์การคัดเลือกบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) เงินจูงใจ มันหมายถึงแพทย์คอมพิวเตอร์เข้าสั่งซื้อหรือผู้ให้บริการคอมพิวเตอร์เข้าสั่งซื้อหรือคอมพิวเตอร์ Prescriber Order Entry ส่วนใหญ่แพทย์ปฏิบัติส่วนตัวประชุม CPOE เกณฑ์การใช้ความหมายเป็นเพียงการเข้ามาของข้อมูลใบสั่งยาในบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) ระบบ

CPR

คอมพิวเตอร์ / Computer-Based บันทึกผู้ป่วย แนวความคิดของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบันทึกสุขภาพระบบที่นำเสนอโดยสถาบันการแพทย์ในปี 1991

CPT

ปัจจุบันขั้นตอนคำศัพท์ชุดรหัสดูแลโดยสมาคมการแพทย์อเมริกันที่จะอธิบายบริการทางการแพทย์ผ่าตัดและวินิจฉัย ใช้โดยแพทย์สำหรับการชำระเงินคืน
ดู: CPT-4

ขั้นตอนปัจจุบันชุดคำศัพท์ (CPT) รหัสเป็นชุดรหัสทางการแพทย์ที่ดูแลโดยสมาคมการแพทย์อเมริกันผ่านแผงบรรณาธิการ CPT
หากคุณปฏิบัติแพทย์หรือส่งการเรียกร้องสำหรับการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลคุณจะยังคงใช้รหัส CPT เพื่อรายงานวิธีการและ E & M หลังจากที่เปลี่ยนไป ICD-10 รหัส

แพทย์จะใช้ ICD-10-CM สำหรับการเข้ารหัสการวินิจฉัยและการ CPT / HCPCS สำหรับขั้นตอนการเขียนโปรแกรม
ดู: CPT , CPT-4 , HCPCS , ICD-10-PCS

สามัญขั้นตอนคำศัพท์, การแก้ไขที่สี่
ดู: CPT

CQM

มาตรการที่มีคุณภาพทางคลินิก (CQM) ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิ์โรงพยาบาลมีสิทธิ์และการ CAHs พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงการใช้ความหมายจะต้องส่งรวม CQM เศษ, ตัวหารและข้อมูลการยกเว้นที่จะ CMS หรือสหรัฐอเมริกา

ที่สำคัญโรงพยาบาล Access (CAH) เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการในชนบท จำกัด ที่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษกำหนดเป็นโรงพยาบาลที่สำคัญการเข้าภายใต้การประกันสุขภาพของโรงพยาบาลชนบทมีความยืดหยุ่นให้โปรแกรม โรงพยาบาลที่สำคัญการเข้าเป็นโรงพยาบาลในชนบทเฉียบพลันประกอบด้วยไม่เกินสิบห้า (15) เตียงเฉียบพลันและสิบ (10) เตียงแกว่ง ส่วนใหญ่ของ CAHs อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนสุขภาพมืออาชีพและ / หรือพื้นที่ด้อยโอกาสทางการแพทย์
ดู: CAH

CRM

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

CUI

ระบบการแพทย์แบบครบวงจรที่ภาษา (UMLS) แนวคิดที่ไม่ซ้ำตัวบ่งชี้

ข้อตกลงการใช้ข้อมูลร่วมกัน: ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

DBE

เอกสารโดยข้อยกเว้น

DCH

กรมอนามัยชุมชน (DCH) เป็นรัฐของหน่วยงานนำ Ga สำหรับการวางแผนการดูแลสุขภาพและการจัดซื้อจัดจ้าง

DDE

Data Entry (DDE) การเข้าถึงโดยตรงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดูเรียกร้องเหล่านี้ใน FISS และดูรายงาน 201 ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส์

ยาเสพย์ติด ควบคุมสารพระราชบัญญัติ (CSA) เอกสารที่ปปสสร้างระบบปิดของการควบคุมสำหรับการผลิตการจัดจำหน่ายและจ่ายสารควบคุม

มีสองประเภทของเศษเมื่อเทียบกับการรายงานการใช้ไฮเทคพระราชบัญญัติที่มีความหมายเป็น ) ส่วนจะขึ้นอยู่กับผู้ป่วยที่เห็นหรือเข้ารับการรักษาในช่วงระยะเวลาที่รายงาน EHR หรือไม่บันทึกของพวกเขาจะยังคงใช้เทคโนโลยี EHR ได้รับการรับรองและข) ส่วนจะขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับการรักษาโดยใช้เทคโนโลยี EHR ได้รับการรับรองเมื่อมีความหมาย ตัวชี้วัดการใช้งานไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทุกรายไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากข้อ จำกัด (เช่นการบริโภคยาสูบบันทึกสำหรับผู้ป่วยทั้งหมดที่ 13 และรุ่นเก่า) หรือเพราะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการใช้เก​​ณฑ์ที่มีความหมายไม่เกี่ยวข้อง (เช่นการส่งใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์)

สำหรับ MIPPA ทาง e-กำหนดโปรแกรมรหัสการเรียกเก็บเงินส่วน (s) เป็นตัวแทนของการเผชิญหน้ามีสิทธิ์

การถ่ายภาพดิจิตอลและการสื่อสารในการแพทย์ (DICOM) มาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนภาพทางการแพทย์ (คล้ายกับ HL7)

รายชื่อ DICOM กิริยาทำงาน

doc-In-A-กล่องหมายถึงคลินิกยืนฟรีที่จะเห็นเดินในผู้ป่วย

DPP

ร้อยละของผู้ป่วยที่ไม่เป็นสัดส่วน

ดรบ้านจากรายการโทรทัศน์

มังกรธรรมชาติพูดคือชุดของการรับรู้เสียงและการรับรู้คำพูดของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่นำเสนอโดยแตกต่างกันนิดหน่อย
ดู: การรู้จำเสียง , Voice Recognition

DRG

การวินิจฉัยกลุ่มที่เกี่ยวข้อง การวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปจะเป็นส่วนหนึ่งเดียวกันของร่างกาย ดู MS-DRG

ยาเสพติดยาเสพติดและยาเสพติดเป็นโรคภูมิแพ้การตรวจสอบการทำงานร่วมกัน ตัวชี้วัดการใช้งานที่มีความหมายนี้จะพบว่าผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่โรงพยาบาลหรือ CAH (โรงพยาบาลเข้าถึงที่สำคัญ) ได้เปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้สำหรับระยะเวลาที่รายงาน EHR ทั้งหมด

DSL

สายสมาชิกดิจิตอล

รูปแบบไดนามิกหรือเว็บไซต์แบบไดนามิก: วิธีการที่แตกต่างกันรูปแบบนำเสนอให้ผู้ใช้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีให้แล้วโดยผู้ใช้หรือข้อมูลอื่น ๆ

E กำหนด, การสั่งจ่ายยาอิเล็กทรอนิกส์ใบสั่งยาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-กำหนดเป็นการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามใบสั่งแพทย์และยาจากเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านขายยา จะแทนที่กระดาษใบสั่งยาให้ผู้ป่วยมิฉะนั้นจะดำเนินการหรือโทรสารที่ร้านขายยา
ดู: กำหนดอิเล็กทรอนิกส์ , กําหนดอิเล็กทรอนิกส์ , E-กำหนด , ERX

การประเมินผลและการกำหนดรหัสการจัดการหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็น E / M การเข้ารหัสหรือ E & M การเข้ารหัสเป็นกระบวนการเรียกเก็บเงินทางการแพทย์ที่ฝึกแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องใช้ในการได้รับการชดเชยจากการประกันสุขภาพของรัฐบาลโปรแกรมการประกันสุขภาพหรือประกันเอกชนสำหรับการพบผู้ป่วย รหัส E & M จะขึ้นอยู่กับคำศัพท์ / รหัสปัจจุบันขั้นตอน CPT จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมการแพทย์อเมริกัน (AMA)
ดู: การประเมินผลและการบริหาร

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-กำหนดเป็นยาตามใบสั่งแพทย์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ มันเป็นเรียลไทม์จัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยกับผู้ให้บริการและเภสัชกรของข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของผู้ป่วย ไฮเทคพระราชบัญญัติของปี 2009 รวมถึงอีกำหนดในความหมายของเกณฑ์การใช้ความหมายที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินจูงใจ ระบบ E-กำหนดอาจรวมถึงบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้: รายการสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับยา; สนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกดังกล่าวเป็นแนวทางในการเลือกที่เหมาะสมของยาเสพติดและการแจ้งเตือนสำหรับการปฏิสัมพันธ์ยาเสพติด ตำราและการส่งต่อผู้ป่วย
ดู: กำหนดอิเล็กทรอนิกส์ , กําหนดอิเล็กทรอนิกส์

EA

สถาปัตยกรรมองค์กร

ECP

ภายนอกเคาน์เตอร์จังหวะ (ECP)
ดู: ภายนอกเคาน์เตอร์จังหวะ , Counterpulsation ภายนอก

ECRI สถาบันไม่แสวงหากำไรอิสระทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีที่ดีที่สุด (วิธีการทางการแพทย์อุปกรณ์ยาเสพติดและกระบวนการ) สำหรับการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย

จำนวนของการตั้งครรภ์นอกมดลูกโดยผู้ป่วย ตั้งครรภ์นอกมดลูกคือการพัฒนาของไข่ที่ปฏิสนธินอกมดลูกในขณะที่ท่อนำไข่

เมดิแคร์ลงทะเบียนฐานข้อมูล (กีฬา)

วันที่โดยประมาณของการส่งสินค้า (EDD) / วันโดยประมาณของการเก็บตัว (EDC)

Counterpulsation ภายนอกที่เพิ่มขึ้น (EECP)
ดู: ECP , ภายนอกเคาน์เตอร์จังหวะ

EHR

บันทึกสุขภาพ (EHR) อิเล็กทรอนิกส์
ดู: EMR , อิเล็กทรอนิกส์บันทึกสุขภาพ , เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

Medicare และ Medicaid EHR โปรแกรมจูงใจให้แรงจูงใจทางการเงินสำหรับ "การใช้ความหมาย" ของเทคโนโลยี EHR ได้รับการรับรองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุขภาพและประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการประกันสุขภาพของรัฐบาลจะได้รับขึ้นอยู่กับ $ 44,000 และผู้ให้บริการประกันสุขภาพของรัฐบาลจะได้รับขึ้นอยู่กับ $ 63,750

ซอฟแวร์บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้รับคำสั่งจากพระราชบัญญัติไฮเทค
ดู: อิเล็กทรอนิกส์ระบบสุขภาพบันทึก , อิเล็กทรอนิกส์สุขภาพซอฟแวร์บันทึก

อิเล็กทรอนิกส์บันทึกสุขภาพผู้ขายสมาคม

อิเล็กทรอนิกส์บันทึกสุขภาพเป็นบันทึกของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการเผชิญหน้าผู้ป่วยทางคลินิกในช่วงเวลาที่สามารถใช้ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพ
ดู: EHR , EMR , เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ , การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

ดูระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
ดู: อิเล็กทรอนิกส์ระบบสุขภาพบันทึก

ระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์เป็นซอฟแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพที่ช่วยให้การสร้างบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการรับรองจะช่วยให้ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์การใช้ทั้งหมดที่มีความหมายตามพระราชบัญญัติไฮเทค ที่อยู่ในเงื่อนไขการใช้ความหมายช่วยให้ผู้ให้บริการที่จะมีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินกระตุ้น CMS สำหรับสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์บันทึกการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม หากต้องการได้รับการรับรอง ONC EHR แอพลิเคชันการเยี่ยมชม http://www.cchit.org/products/onc-atcb/all/1000
ดู: สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์บันทึก , EHR ซอฟแวร์

เห็นอิเล็กทรอนิกส์บันทึกสุขภาพและการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์
ดู: อิเล็กทรอนิกส์บันทึกสุขภาพ

บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
ดู: อิเล็กทรอนิกส์สุขภาพบันทึก , บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ , การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบของระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
ดู: EHR , EMR , อิเล็กทรอนิกส์บันทึกสุขภาพ , การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์

ซอฟท์แวอิเล็กทรอนิกส์บันทึกสุขภาพ
Also see: Electronic Health Record System , Electronic Health Record Software , Electronic Health Records , Electronic Medical Record Systems , Electronic Medical Records Software

Electronic Health Record System
Also see: Electronic Health Record System , Electronic Health Record Software , Electronic Health Records , Electronic Medical Records Software

เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) เป็นเอกสารการเผชิญหน้าผู้ป่วย
Also see: EMR , Electronic Health Record , Electronic Medical Record , Electronic Medical Records Software

Electronic Medical Records (EMR) Companies or EMR Software Vendors that provide electronic health record / electronic medical records software systems and service.

Electronic Health Record Software
Also see: Electronic Health Record System , Electronic Health Record Software , Electronic Health Records , Electronic Medical Health Records , Electronic Medical Record Software

See E-Prescribing
Also see: E-Prescribing

An electronic prescription is medication information that has been electronically transmitted between provider and pharmacy, without the use of paper. See E-Prescribing

Eligible Hospital is a hospital that qualifies for the HITECH Act EHR incentive program. Either Eligible Hospital - Medicaid or Eligible Hospital - Medicare
Also see: Eligible Hospital - Medicaid , Eligible Hospital - Medicare

Eligible Hospital (Medicaid) is a hospital that qualifies for the HITECH Act Medicaid EHR incentive program.
Also see: Eligible Professional

Eligible Hospital (Medicare) is a hospital that qualifies for the HITECH Act Medicare EHR incentive program.
Also see: Eligible Provider

Eligible professional (EP) is a physician that qualifies for the HITECH Act EHR incentive program. (click title for more info).
Also see: Eligible Provider , EP

Eligible providers are physicians and hospitals that qualify HITECH Act incentive payments for implementing Electronic Health Records (EHRs). Detailed eligibility criteria can be found at the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) site https://www.cms.gov/EHRIncentivePrograms/15_Eligibility.asp
Also see: Eligible Professional , EP

Electronic Medication Administration Record

EMR

Electronic Medical Record
Also see: Electronic Medical Record

Electronic Medical Records (EMR) Software.
Also see: Electronic Health Record Software , EHR Software , Electronic Medical Record Systems , Electronic Medical Records Software

EOB

Explanation of Benefits (EOB) is a statement sent by health insurer individual after they or a covered family member has received healthcare services. Explanation of Medicare Benefits is sometimes referred to as EOMB.

Explanation of Medicare Benefits
Also see: EOB

EP

Eligible Professional
Also see: Eligible Professional

Electronic Protected Health Information (ePHI). HIPAA Laws govern any protected health information (PHI) which is stored, accessed, transmitted or received electronically.
Also see: PHI , Protected Health Information , HIPAA 5010

Epidemiology & Statistics is the branch of medical science dealing with the transmission and control of disease & The mathematics of the collection, organization, and interpretation of numerical data, especially the analysis of population characteristics by inference from sampling.

ERA

Electronic Remittance Advice (ERA) is an electronic version of a payment explanation which provides details about providers' claims payment, and if the claims are denied, it would then contain the required explanations. ERA are provided by plans to Providers. The industry standard for sending ERA data is the HIPAA X12N 835 standard. ERA is an electronic version of the Standard Paper Remittance (SPR), or Explanation of Medicare Benefits (EOBs).

eRx

E-Prescribing
Also see: Electronic Prescribing , Electronic Prescription , E-Prescribing

Evaluation and Management rules for medical documentation. See E&M.
Also see: E&M

Evidence-Based Medicine involves physician use of the results ofa compilation of scientific studies in the medical literature. It is "the integration of best research evidence with clinical expertise and patient values".

Exchanges: Health insurance exchanges, which operate in each state and perform multiple functions, including determining eligibility for insurance affordability programs, certifying participating health plans for compliance with federal requirements, and providing consumers with

HR 3668, the Extension Act of 2007, Public Law 110-90) extended TMA [Transitional Medical Assistance], Abstinence Education, and QI [Qualifying Individuals], Medicare Physician Assistance and Quality Initiative Fund, Supplemental Security Income (SSI) extension to Medicaid

External Counter Pulsation (ECP)
Also see: ECP , External Counterpulsation

External Counterpulsation or External Counter Pulsation (ECP) is a noninvasive, outpatient treatment for coronary artery disease with angina refractory to medical and/or surgical therapy.
Also see: ECP , External Counter Pulsation

Federal Advisory Committee Act

Federal Adoption of Standards for Health IT

FDA

Food and Drug Administration

Federal data hub: A federally administered service that will provide insurance affordability programs with information from multiple federal sources.

Under the healthcare reform act a Medicare fee-for-service beneficiary

FFS

Fee-For-Service

Federal Health Information Sharing Environment

Medicare Fiscal Intermediary Standard System (FISS) is usd to check for Additional Development Requests (ADRs). If you are set up to submit claim attachments electronically, you must use the online system to identify claims and view the ADRs.

FOA

Funding Opportunity Announcement

Food Stamps is a federal food assistance program.
Also see: SNAP

Foundation of Research and Education (part of AHMA; works for ONC)

Formularies are lists of the preferred and allowed drugs for a given patients

Free and Open Source/Solutions Software

Federally Qualified Health Center (FQHC). Providers who predominantly practiced in a FQHC who seved needly patients can may qualify for the Medicaid electronic health record incentive payments.

FSS

Federal Security Strategy

Federal Security Work Group - obsolete

FTF

Federal Transition Framework

For MIPPA Medicare eRx incentive program, G-code G8553 is the requireded numerator billing codes

Georgia Health Information Technology Regional Extension Center (GA_HITREC) is a federally funded program, at the National Center for Primary Care, designed to assist Georgia
Also see: REC

General Equivalence Mappings ( GEMs ) were designed as a general purpose translation tool that can be used by anyone who wants to convert coded data.

GEMs were developed by CMS and CDC, with input from Cooperating Parties:


 • American Hospital Association (AHA)

 • American Health Information Management Association (AHIMA) and

 • the team that developed and maintains ICD-10-PCS.


The GEMs are a tool to assist with converting larger ICD-9-CM databases to ICD-10-CM and ICD-10-PCS. For example, GEMs are used to:

 • Convert Medicare Severity-Diagnosis Related Groups (MS-DRGs) from an ICD-9-CM-based application to an ICD-10-CM/PCS-based application;

 • Convert the Medicare Code Editor to a native ICD-10-CM/PCS-based application; และ

 • Produce a purpose-built ICD-10-CM/PCS to ICD-9-CM crosswalk for reimbursement called the “ICD-10 Reimbursement Mappings."


Also see: ICD-10-CM , ICD-10-PCS

Glasgow Coma Scale(GCS) is a neurological scale for recording the conscious state of an individual in a reliable, objective way

A Goniometer is device used to measure angles. Goniometers are most frequently used in medicine to determine range of motion in a patient's joint. For instance, an injured person may lose some flexibility because of an accident. Goniometers aid in chiropractic practices, physical therapy and the military, as well as to rotate objects in space.

Some electronic medical records (EMR) / electronic health record (EHR) systems come equipped with an interface to Electronic Goniometers that have graphical displays and documentation features.

The Geographic Practice Cost Index (GPCI) was implemented by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) as part of the Medicare physician fee schedule in 1992 and federal statute requires CMS to update the GPCI at least every three years. Locality GPCIs for CY 2012 will be calculated using 2006-based Medicare Economic Index (MEI) cost share weights and using American Community Survey (ACS) data to calculate the office rent index.

GUI

Graphical User Interface

HAC

Hospital-acquired condition
Also see: Iatrogenic Diseases

HAF

Health Architect's Forum

Healthcare Billing and Management Association

Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS)

HCFA is the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Health Care Financing Administration which oversees Evaluation and Management (E&M) coding rules for documentation.

HCFA, an agency of the US Department of Health & Human Services (HHS) that administers Medicare, the federal part of Medicaid and oversees Medicare's health financing
Also see: CMS

The Health Care Common Procedure Coding System ( HCPCS ) is a code set established and maintained by the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), primarily to represent items and supplies and non physician services not covered by the American Medical Association (AMA) CPT-4 codes.
Also see: CPT , CPT-4 , CPT Codes

The Health Care and Education Reconciliation Act of 2010 (HR 4872) amended the Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA).

Health Care News is information for and about physicians and other health care providers.

Health Care Providers are physicians, medical doctors, clinicians, hospitals and everyone who provides medical care in an inpatient or ambulatory care setting.

The Health Care Reform Act or Health Care Reform Bill is officially called Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA).
Also see: Health Care Reform Bill , Patient Protection and Affordable Care Act , ACA , Affordable Care Act

Health Care Reform Bill of 2010. See Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)
Also see: Patient Protection and Affordable Care Act , PPACA

Health informatics (also called health care informatics, healthcare informatics, medical informatics, nursing informatics, or biomedical informatics) deals with the resources, devices, and methods required to optimize the acquisition, storage, retrieval, and use of information in health and biomedicine.
Also see: Biomedical Informatics , Healthcare Informatics , Medical Informatics , Nursing Informatics

Health Information Exchange (HIE) is the process of sharing patient-level electronic health information, such as lab results, or medication lists, between different organizations, such as hospitals, or physician offices, or pharmacies. Use of the HL7 standard enables the exchange of health data.

The Health Information Technology Extension Program, authorized by the HITECH Act, consists of Health Information Technology Regional Extension Centers (RECs) and a national Health Information Technology Research Center (HITRC).
Also see: HITRC , REC

Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (HITECH Act)
Also see: HITECH Act

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996. See HIPAA.
Also see: HIPAA

Health Maintenance Organization (HMO) - An entity that provides, offers or arranges for coverage of designated health services needed by plan members for a fixed, prepaid premium.
Also see: HMO

See Health informatics
Also see: Biomedical Informatics , Health Informatics , Medical Informatics , Nursing Informatics

ypass surgery is used to treat heart disease when your coronary arteries are blocked. It is one of the most commonly performed surgeries in the United States. Bypass surgery can be a type of open heart surgery. But heart bypass surgery is not always performed in an open heart manner.
Also see: Open Heart Surgery , Bypass Surgery

Heart Disease or Cardiovascular Disease refers to diseases and irregularities of the heart, the heart valves and / or blood vessel disease.
Also see: Cardiovascular Disease

The Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS) is a tool used by more than 90 percent of America's health plans to measure performance on important dimensions of care and service. Alternately, the Healthplan Employer Data and Information Set

HGP

The Human Genome Project (HGP)
Also see: Human Genome Project

HHS

The US Department of Health & Human Services. The HITECH Act requires medical providers to send medical info to HHS.

HI

Health Information. Defined as information relative to the past, present, or future physical or mental health or condition of an individual that is created or received by a health care provider, health plan, public health authority, employer, life insurer, school or university, or health care clearinghouse

HIC

High Income Countries is a statistical grouping used by World Health Organizations (WHO)

HIE

Health Information Exchange (HIE)
Also see: Health Information Exchange

HIM

Health Information Management

Healthcare Information Management Systems Society

HIMSS Analytics collects and analyzes healthcare data relating to IT processes and environments, products, IS department composition, costs and management metrics, healthcare trends and purchasing decisions. Database was originally derived from the Dorenfest IHDS+ Database http://www.himssanalytics.org/

HIO

Health Information Organization

Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996. Healthcare organizations were required to follow the privacy rule by 2003. The Health Reform act 2010 added fines and penalties for non-compliance. The Administrative Simplification provisions of the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) mandated the adoption of standard unique identifiers for health care providers and health plans. See NPI and NPPES. The purpose of the administrative provisions is to improve the efficiency and effectiveness of the electronic transmission of health information. HIPPA is also known as the Kennedy Kassebaum Act, K2, and is officially known as Public Law 104-191
Also see: Health Insurance Portability and accountability Act

HIPAA 5010 is the latest version of proposed HIPAA's transaction standards from the ASC X12 standards development organization. All physicians, other health care professionals, payers, and clearinghouses that submit HIPAA transactions will be required to use only the 5010 transactions as of the January 2012 deadline. This includes physicians who electronically submit administrative transactions, such as checking a patient's eligibility, filing a claim, or receiving a remittance advice, either directly to a health insurance payer or through a clearinghouse.

The Administrative Simplification Compliance Act of 2001 (ASCA) required the use of electronic claims for providers to receive Medicare reimbursement. The current version of the standard current is Version 5010

HIPAA 835 Transaction is the edi standard transaction for Health Care Claim Payment /Electronic Remittance Advice (ERA)
Also see: HIPAA Transaction 835

HIPAA transaction 835 or HIPAA X12N 835 is the standard EDI transaction for Health Care Claim Payment Electronic Remittance Advice (ERA) transmissions to providers.
Also see: ERA , 835 Transaction , HIPAA 835

The Health Insurance Portability and Accountability Act–Administration Simplification (HIPAA–AS) requires covered entities to comply with the electronic data interchange standards for health care as established by the Secretary of Health and Human Services.

Health Information Policy Council (HIPC)

Healthcare Informatics Standards Board

Health Information Sharing Environment

Health Information Security and Privacy

HIT

Health Information Technology

The Health Information Technology for Economic and Clinical Health / HITECH Act. a sub provision of ARRA, the American Recovery and Reinvestment Act mandates electronic health record adoption by 2014.

Health Information Technology Policy Council

Health Information Technology Resource Center also known as the AHRQ National Resource Center for Health Information Technology (the National Resource Center), US Department of Health and Human Services. HITRC is part of the Health Information Technology Extension Program authorized by the HITECH Act. HITRC will gather information on effective practices and help the RECs work with one another and with relevant stakeholders to identify and share best practices in EHR adoption, meaningful use, and provider support. RECs providing outreach and education and technical asistance.
Also see: AHRQ National Resource Center for Health Information Technology , Health Information Technology Extension Program

Health Information Technology Standards Panel

HL7

Health Level Seven (HL7) is the interoperability standard that allows electronic health record data to be shared and exchanged between health care providers. Sharing medical records is a requirement to qualify for the HITECH Act meaningful use EHR incentive program. It is the basis for Health Information Exchange (HIE)

HMO

See Health Maintenance Organization (HMO)
Also see: Health Maintenance Organization

Horizontal integration: Connecting different programs that serve a common or overlapping population

A professional is a hospital-based provider / physician if 90% or more of his or her services are performed in a hospital inpatient or emergency room setting. These providers are not eligible for HITECH incentive payments from CMS.
Also see: Hospitalist

A physician who practices most ofhis or her time in hospitals and specializes in medical care to hospitalized patients. Hospital-based providers are not eligible for CMS incentive payments.
Also see: Hospital-Based Providers

HPI

History of Present Illness

Health Professional Shortage Areas (HPSAs) are designated by Health Resources and Services Administration (HRSA) as having shortages of primary medical care, dental or mental health providers. HPSA providers can get a 10% increase on their Medicare electronic health record incentive payment. To find HPSAs, click http://bhpr.hrsa.gov/shortage/

Health Resources and Services Administration

HPSA Surgical Incentive Payment (HSIP) program is a Medicare incentive payment program for major surgical procedures provided by general surgeons in Health Professional Shortage Areas (HPSAs). HSIP applies an additional 10 percent of the payment for physicians

HSP

Health Information Service Provider

The Human Genome Project (HGP) is an international scientific research project with goals to understand DNA and the genetic makeup of the human species and genetic underpinnings of disease.
Also see: HGP

Hypertension is the term used to describe high blood pressure.
Also see: Blood Pressure

Iatrogenic Diseases are adverse conditions caused by interacting with the health care system, such as hospital-acquired infections
Also see: HAC

ICD

International Classification of Diseases. Codes disease maintained by the World Health Organization. These codes describe a disease or condition. ICD codes are used to classify diagnoses and causes of death. As many as four ICD-9 codes can be linked to one CPT code on a standard HCFA-1500 insurance claim form.

ICD-10 codes are currently used by most of the world. The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) requires the use or this coding starting in 2014. Some CPT codes will be included. International Classification of Diseases, Tenth Revision.

ICD-10 codes are alphanumeric and contain 3 to 7 characters, whereas, ICD-9 codes are mostly numeric and have 3 to 5 digits.

ผู้ให้บริการการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมโดยการประกันสุขภาพ Portability และ Accountability Act ของปี 1996 (HIPAA) จะต้องมีเอกสารการทำธุรกรรมการดูแลสุขภาพโดยใช้รหัส ICD-10 This includes providers and payers who do not deal with Medicare claims.

Claims for all services and hospital inpatient procedures performed on or after the ICD-10 compliance deadline must use ICD-10 diagnosis and inpatient procedure codes.

ICD-10-CM is a clinical modification of the World Health Organization's ICD-10. ICD-10-CM is a diagnostics classification system. ICD-10-CM includes the level of detail needed for morbidity classification and diagnostics specificity in the United States. It also provides code titles and language that compliment accepted clinical practice in the US. The system consist of more than 68,000 diagnosis codes
Also see: ICD , ICD-10 , ICD-9-CM

ICD-10-PCS is a procedure code capture system, which is much more detailed and specific than the short volume of procedure code included in ICD-9-CM. ICD-10-PCS is used for hospital inpatient procedures only
Also see: ICD-10 , ICD-9-CM , ICD-10-CM

ICD-9 is International Classification of Diseases, Ninth Revision. It is a procedure and diagnosis coding system.

Claims for all services and hospital inpatient procedures provided before the ICD-10 compliance date must use ICD-9 / ICD-9-CM codes.
Also see: ICD , ICD-10 , ICD-9-CM

International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification.

The International Classification of Primary Care (ICPC) is a classification method for primary care encounters

ICPC-2 classifies patient data and clinical activity in the domains of General/Family Practice and primary care, taking into account the frequency distribution of problems seen in these domains.

and analysis. ICPC-2 PLUS takes into account the frequency distribution of problems seen in primary health care

ICR

Information Collection Request (ICR) is a set of documents that describe reporting, record keeping, survey, or other information collection requirements imposed on the public by the Environmental Protection Agency or any other federal agency.

IDN

Integrated Delivery Network

Iowa Foundation for Medical Informatics

IFR

Interim Final Rule

IHI

Institute of Healthcare Improvement

Imaging Informatics is concerned with the common issues that arise in all image modalities, relating to the acquisition of image in or conversion to digital form, and the analysis, manipulation, and use of those images once they are in digital form

Infertility primarily refers to the biological inability of a man or a woman to contribute to conception. Infertility may also refer to the state of a woman who is unable to carry a pregnancy to full term.

An informatician is one who is skilled in informatics and computer science. They focus on a variety of clinical applications including decision support systems, electronic health records, and the development of clinical repositories and data warehouses. See Health Informatics

Institute of Medicine (IOM) is a non-profit national advisory group on health matters.Introduced the term Computer Based Patient Record (CPR) in 1991.
Also see: IOM

Insurance affordability programs: Medicaid, CHIP, and new federal subsidies to help low-and moderate-income people purchase coverage in the exchange.

Interoperability is the ability of systems to transmit and receive information from other systems. The definition of Electronic Health Records (EHR) includes the concept of interoperability.

IOM

see
Also see: Institute of Medicine

IPA

Independent Practice Association.Physicians in their individuals offices form an IPA which contracts with the HMO and manages the capitation payment (the lump sum paid by the payers to care for a group of subscribers)

The Inpatient Prospective Payment System (IPPS) Fiscal Year (FY) 2009 Final Rule determined payment implications for each of the different POA Indicator reporting options

IQR

Hospital Inpatient Quality Reporting (IQR) Program

ISB

Inter-SNO Bridge (ISB) - is a term used by Connecting for Health to refer to the interface or point of contact between SNOs. From the publication, The Connecting for Health Common Framework: Technical Issues and Requirements for Implementation. for Health is a public-private collaborative of more than 100 organizations representing a diverse array of private, public, and not-for-profit groups.

ISO

International Organization for Standardization is a worldwide federation of national standards bodies from some 130 countries, one from each country.

ISO created a layered model, called the OSI (Open Systems Interconnect) model, to describe defined layers in a network operating system. The purpose of the layers is to provide clearly defined functions that can improve Internetwork connectivity between "computer" manufacturing companies. Each layer has a different function. The HL7 standard refers to the 7th level which is the Application function.

IT

เทคโนโลยีสารสนเทศ

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations

LAN

Local Area Network

LC

Leadership Council - FHA

The Leapfrog Group, a coalition of Fortune 500 companies which advocates increased use of technology to prevent errors.

Local Health Information Infrastructure

LOB

Line of Business

Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) is a database and universal standard for identifying medical laboratory observations.

LOS

Length of stay

Long-term care diagnosis-related group (LTC-DRG)
Also see: DRG

MA

see Medicare Advantage
Also see: Medicare Advantage

MAC

Medicare Administrative Contractors

MAGI: Modified adjusted gross income, which is used to determine eligibility for insurance affordability programs under the ACA. With MAGI, federal individual income tax rules determine net income and household composition.

Management Science: The school of management emphasizing the use of mathematics and statistics as an aid in resolving production and operations problems

Medical Assistance Provider Incentive Repository (MAPIR) is the state-level information system for the Medicaid Electronic Health Record (EHR) Incentive Program. MAPIR will track information regarding registration, attestation and payments and provide program oversight. As of June 26, 2012, Eligible professionals (EPs) and Eligible hospitals (EHs) must use MAPIR system to register and attest to the Meaningful Use measures for a 90-day period in the second year of participation.

MAR

A Medication Administration Record (MAR or eMAR for electronic versions) is the report that serves as a legal record of the drugs administered to a patient at a facility by a health care professional. Also called a Drug chart.
Also see: Medication Administration Record

MCC

Major Complications and Comorbidities

Medicare Care Management Performance Demonstration

MDM

Medical Decision-Making (MDM) is one of the three key components of E&M. It involves making a diagnosis and selecting an appropriate treatment.

MDS

Minumum Data Set (Used for long term care)

Meaningful Use are criteria for use of HITECH Act electronic health record technology set by the Center for Medicare & Medicaid Services / CMS.
Also see: MU

Medicaid - 1) A state/federal benefit program for the poor who are aged, blind, disabled, or members of families with dependent children. Each state sets its own eligibility standards. Only 40 percent of individuals with income below the poverty level currently are covered.

see Claims Adjudication
Also see: Claims Adjudication

Patient-Centered Medical Home
Also see: Patient-Centered Medical Home

See Health informatics
Also see: Biomedical Informatics , Health Informatics , Healthcare Informatics , Nursing Informatics

Medical Loss Ratio (or MLR) is the amount of health insurance premiums that an insurer spends on health care and activities to improve health care quality. Under the Medical Loss Ratio provision of the Affordable Care Act, insurance companies are required to spend 80 percent (individual and small group markets) or 85 percent (large group markets) of premium dollars on medical care and health care quality improvement, rather than on administrative costs.
Also see: MLR

Medicare - A federal health benefit program for people over 65 and disabled and disabled that covers 35 million Americans - or about 14 percent of the population - for an annual cost of over $120 billion. Medicare pays for 25 percent of all hospital care and 23 percent of all physician services.

Medicare Advantage Plans, sometimes called "Medicare+Choice",
Also see: Medicare , Medicare Part C

In 2003, Congress amended the federal Medicare Act, confirming that when a personal injury plaintiff receives Medicare benefits for treatment of his or her injuries, Medicare's right to recover those payments trumps everybody else's rights. Thus, under the amendments, Medicare can get its money from either the plaintiff or the settling defendants, even when those defendants have already paid the plaintiff.

Part A Medicare - Medical Hospital Insurance (HI) under Part A of Title XVIII of Social Security Act, which covers patients for inpatient hospital, home health, hospice, and limited skilled nursing facility services. Beneficiaries are responsible for deductibles and co-payments.
Also see: Medicare

Part B Medicare - Medicare Supplement Medical Insurance (SMI) under Part B of Title XVII of the Social ecurity Act, which covers Medicare beneficiaries for physician services, medical supplies, and other outpatient treatment. Beneficiaries are responsible for monthly premiums, co-payments, deductibles, and balance billing.
Also see: Medicare

see Medicare Advantage
Also see: Medicare

Medicare Physician Fee Schedule (MPFS) is a system whereby Medicare pays for covered physicians. It provides more than 10,000 physician services, the associated relative value units, a fee schedule status indicator and various payment policy indicators needed for payment adjustment.
Also see: MPFS

A Medicare Private Fee-for-Service Plan is a Medicare Advantage Plan offered by a private insurance company. In a Medicare Private Fee-for-Service Plan, Medicare pays a set amount of money every month to the private insurance company to provide health care coverage. Medicare Private Fee-for-Service Plans must cover all medically-necessary services covered by Medicare Part A and Part B. It is not the same as a Medigap (Medicare Supplement Insurance) policy, Medicare SELECT, or Medicare Prescription Drug Plan.
Also see: Medicare , Medicare Advantage , FFS

see Medicare Advantage
Also see: Medicare

Drug Chart
Also see: MAR

Active Medication Allergy List

Medication Reconciliation -- The process of identifying the most accurate list of all medications that the patient is taking, including name, dosage, frequency and route by comparing the medical record to an external list of medications obtained from a patient, hospital or or other provider

Medigap Insurance is privately purchased individual or group health insurance policies designed to supplement Medicare coverage. Benefits may include payment of Medicare deductibles, co-insurance and balance bills, as well as payment for services not covered by Medicare.

Medicare Provider Analysis and Review File. The MedPAR File contains inpatient hospital and skilled nursing facility (SNF) final action stay records. Each MedPAR record represents a stay in an inpatient hospital or SNF.

MEI

Medicare Economic Indes (MEI)

Medicare Geographic Classification Review Board (MGCRB)

Medical Group Management Association

Medicare Improvements and Extension Act, Division B of the Tax Relief and Health Care Act (MIEA-TRHCA) of 2006, Public Law 109-432

Million Hearts

Medicare Information Patient Provider Act (MIPPA) of 2008 established incentives for eligible providers who are successfully e-prescribing (ie electronic e-prescribers)

Multi-Level Healthcare Information Modelling (MLHIM) brings semantic interoperability to Healthcare IT.

The Multi-Level Healthcare Information Modeling specifications are partially derived from ISO Healthcare Information Standards and the openEHR 1.0.2 specifications. The version 2.3.0 of the MLHIM specifications introduces modernization through the use of XML technologies.

Managing Lead Partner Council - FHA

MLR

Medical Loss Ratio ( MLR )

MMA

Medicare Modernization Act (MMA) passed in 2003 began encouraging doctors to e-prescribe

Medicare, Medicaid and SCHIP Extension Act of 2007 (MMSEA) is a federal law. Section 111 requires reporting of liability insurance (including self-insurance), no-fault insurance and workers' compensation in situations where the injured person is Medicare-entitled. This mandatory quarterly electronic claims reporting (for non-group health claims)

MOC

Maintenance of Certification (MOC) program
Also see: MOCP

Maintenance of Certification Program (MOCP) qualifies PQRS eligible providers to receive an additional 0.5% incentive payment.

Medicare Physician Fee Schedule (MPFS)
Also see: Medicare Physician Fee Schedule

Multiple Procedure Payment Reduction (MPPR)

Medicare Severity Diagnosis Related Group (MS-DRG). Medicare reimbursement code assigned at admission that allows hospital to get paid for related ailments after patient is discharge.It excludes hospital acquired condictions. The DRG system classifies payments into groups based on the principal diagnosis, type of surgical procedure, presences or absence of complications, and other relevant indicators.
Also see: DRG

Medicare severity long-term care diagnosis-related group (MS-LTC-DRG)
Also see: DRG

MSO

Medical Service Organization

Medical Transcription Industry Association

Medical Transcription Service Organization

MU

Meaningful Use
Also see: Meaningful Use

MUA

Medically Underserved Areas. See HPSA
Also see: HPSA , MUP

Massachusetts General Hospital Utility Multiprogramming System (MUMPS) developed in 1960 is a programming language used by medical systems such as Costar and Veterans Administration Hospital System (VISTA).

MUP

Medically Underserved Populations. See HPSA
Also see: HPSA , MUA

National Association of Healthcare Access Management

National Alliance for Health Information Technology; "The Alliance" (Ceasing operation on 9/30/09). NAHIT made distinctions among electronic medical records (EMR), electronic health records (EHR), and personal health records (PHR.

National Association of State Chief Information Officers

National Health Information Network (NHIN) is envisioned to be a collection of standards, protocols, legal agreements, specifications, and services that enables the secure exchange of health information over the Internet.
Also see: NHIN

National Information Exchange Model (NIEM): A model for exchanging information between different, even incompatible computer systems, through which they communicate using a common definition and structure for key data elements, such as name and date of birth.

See NPPES.
Also see: NPPES

See NPI
Also see: NPI

NCI

National Cancer Institute

The National Center for Primary Care (NCPC) is a non-profit entity established by theMorehouse School of Medicine in Atlanta, GA. NCPC was awarded the HITECH Act grant money and serves as the Georgia Health Information Technology Regional Extension Center (GA-HITREC)
Also see: GA-HITREC , REC

National Council for Prescription Drug Programs. HIPAA Regulations require electronic health, administrative and financial data to be transmitted in the ANSI X12 and NCPDP formats

The HIPAA Electronic Transaction Standards Final Rule adopted a new standard for Medicaid subrogation for pharmacy claims known as NCPDP 3.0. Before this rule was adopted, no standard existed that allowed State Medicaid agencies to recoup funds for payments made for pharmacy services for Medicaid recipients when a third party payer had primary financial responsibility.
Also see: NCPDP

the National Council for Prescription Drug Programs [NCPDP] Version 5.1 for pharmacy transactions) used in EDI transactions lack certain functionality required by the health care industry. Therefore, it is necessary for providers to prepare for new standards in order to continue submitting claims electronically. January 2012 the standard changes from NCPDP 5.1 to NCPDP D.0.
Also see: NCPDP 3.0

National Center for Quality Assurance (NCQA)

National Conference of State Legislatures (NCSL)

National Committee on Vital and Health Statistics (NCVHS) - Public advisory body to the Secretary of the US Department of Health and Human Services

National Electronic Disease Surveillance System (NEDSS) - CDC initiative to advance the development of efficient, integrated, and interoperable surveillance systems at federal, state, and local levels

National eHealth Collaborative (NeHC)

There are two major divisions of the nervous system: The central nervous system (CNS) consisting of the brain and spinal cord, and the peripheral nervous system (PNS) which is outside the brain and spinal cord.

The New England Journal of Medicine provides research and other key information to keep practicing physicians informed on developments that are important to their patients and keeps them connected to both clinical science and best practices for health care providers

NGA

National Governors Association (NGA)

NHIN Health Information Exchange (NHIN)
Also see: HIE

National Health Information Infrastructure (NHIE) - ASPE initiative to improve the effectiveness, efficiency, and overall quality of health and health care through a comprehensive network of interoperable systems of clinical, public health, and personal health information. (Now incorporated into ONCHIT)

Nationwide Health Information Network (NHIN): A network that would link disparate health care information systems together to allow patients, physicians, hospitals, public health agencies and other authorized users across the nation to share clinical information in real-time under stringent security, privacy and other protections. Described in the Framework for Strategic Action: "The Decade of Health Information Technology: Delivering Consumer-centric and Information-rich Health Care." As used by Connecting for Health, "(t)he NHIN is the sum of all SNOs. It is a network of networks whose participants agree to the Common Framework
Also see: National Health Information Network

The NHIN gateway will initially connect health care providers at the Defense Department, Veterans Affairs Department, Indian Health Service and Social Security Administration. They will be able to exchange information about their patients and deliver electronic medical records (EMRs) to SSA for disability determinations. Second phase it will be expanded to the public domain. The gateway will reuse technology developed for the National Cancer Institute and the Bidirectional Health Information Exchange and now used by the Military Health System and Veterans Health Administration to exchange medical records.
Also see: CONNECT

National Health Information Technology (NHIT) Collaborative for the Underserved has a goal eliminate health disparities and attainm optimal health through the effective use of health information technology (HIT). http://www.nhitunderserved.org/

National Hispanic Medical Association (NHMA)

The National Healthcare Safety Network (NHSN) is a secure, internet-based surveillance system that integrates patient and healthcare personnel safety surveillance systems managed by the Division of Healthcare Quality Promotion (DHQP) at CDC. One of The purposes of NHSN is to collect data from a sample of healthcare facilities in the United States to permit valid estimation of the magnitude of adverse events among patients and healthcare personnel.

NIH

National Institutes of Healt (NIH), US Department of Health and Human Services

National Institute of Standards and Technology (NIST)

NLM

National Library of Medicine (NLM)

NLP

Natural Language Processing (NLP)

Process of removing redundancies and anomalies in database design.

NP

Nurse Practitioner

NPI

The National Provider Identifier (NPI) is a unique 10-digit identification number issued to health care providers in the United States by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). The NPI satisfies the Administrative Simplification provisions of the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA).

National Plan and Provider Enumeration System (NPPES) was developed by The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) to assign these unique identifiers to providers. Assignment of NPI numbers is a HIPPA provision.

A Notice of Proposed Rule-Making (NPRM) is a public notice issued by law when one of the independent agencies of the United States government wishes to add, remove, or change a rule or regulation.

NQF

National Quality Forum (NQF). The NQF endorsed national quality measures include safety (eg, patient falls) and infection control (eg, central line catheter-associated infection). Meaningful Use Clinical Quality Measures (CQM) include NQF codes.
Also see: CQM

NRC

AHRQ's National Resource Center (NRC)
Also see: HITRC

The National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP) oversees the systematic collection, analysis and feedback of risk-adjusted surgical data to accomplish improved patient outcomes.

National Uniform Billing Committee (NUBC) of th AMA.

National Uniform Claim Committee (NUCC).

For HITECH Act meaningful use reporting, the numerator is generally the number of unique patients that meet the meaningful use measure criteria in the denominator.

G8553 is required for the MIPPA Medicare eRx incentive program

See Health informatics
Also see: Biomedical Informatics , Health Informatics , Healthcare Informatics , Medical Informatics

National Voluntary Hospital Reporting Initiative (NVHRI). NVHRI like Leapfrog Group deals with hospital quality. NVHRI includes the American Hospital Association, the
Association of American Medical Colleges, the Federation of American Hospitals, and
now many supporting organizations and 90 percent participation among the 3,000
hospitals. CMS made NVHRI mandatory.

O&E

see Outreach and Education
Also see: Outreach and Education

Obamacare refers to the Health Care Reform Act. Health Care Reform Bill, Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), or Affordable Care Act (ACA).

This historic piece of legislation was passed during President Barack Obama's first term of office. Though hotly contested, the US Supreme Court decisions was that Obamacare was constitutional.
Also see: Health Care Reform Bill , Patient Protection and Affordable Care Act , ACA , Affordable Care Act , Health Care Reform Act

OCR

Office for Civil Rights (OCR),. Dept of Health and Human Services
Also see: Office for Civil Rights

Office of Clinical Standards and Quality (PCSQ), an office in Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS)

Open Data Base Connectivity (ODBC)

The Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) Office of E-Health Standards and Services (OESS) (OESS) is an agency of the Department of Health and Human Services. OESS is enforcer of HIPAA 5010 EDI transaction requirements.

The Office for Civil Rights (OCR) is the government agency charged with the enforcement of HIPAA rules and regulations.
Also see: OCR

Office of Health Information Technology Adoption (OHITA)

OIS

Office of Interoperability & Standards (OIS)

OMB

Office of Management & Budget (OMB)

ONC

Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC). ONC has been tasked with coordinating the implementation and use of health information technology under the HITECH Act electronic health record (EHR) incentive plan. ONC is the preferred abbreviation for ONCHIT.
Also see: ONCHIT

ONC Authorized Testing and Certification Body
Also see: ONC

see ONC. Office of the National Coordinator for Health Information Technology
Also see: ONC

OPC

Office of Programs & Coordination (OPC)

Open Heart Surgery refers to surgery requiring an opening of the chest. Open heart surgery may or may not include an opening up of the heart. It may involve surgeries on other parts of the chest for instance, the arteries of the heart, valves or the muscles of the heart.

Also see: Heart Bypass Surgery

OPR

Office of Policy & Research (OPR)

OR

Operating room (OR) or surgery center

Outreach and Education (O&E) are services / functions provided by Regional Extension Centers (REC) established under the HITECH Act
Also see: O&E

P4P

Pay For Performance (P4P). Physician is reimbursed for and is responsible for all outcomes.

PA

Physician Assistant

Picture Archiving and Communication Systems (PACS) . Provides a digital workflow platform for viewing, storage, retrieval and distribution of digital images. In addition to radiology, pathology, gastroenterology, and cardiology may also involve medical imaging.
Picture - digital diagnostic image, typically radiological
Archiving - electronic storage and retrieval, so no lost films
Communication - computer network with multiple access and IS integration
System - control of the processes with integrated technology
PACS stores images from the various digital acquisition devices, such as ultrasound (US), computed tomography (CT), mammography (mammo), as different modalities.

Post Anesthesia Care Unit (PACU) or surgery recovery room

Professional Association of Health Care Office Management (PAHCOM)

Pandemic surveillance is much like Bio-surveillance in the technological aspects. Details about the victims are stored to allow tracking of the transmission and extent of contagion over time.
Also see: Biosurveillance

Under the healthcare reform act 2010, an ACO is at financial risk for some, but not all, of the items and services covered under parts A and B, such as at risk

The name for IFMC's system for collecting data from everyone who reports data in to OCSQ

Pathology: 1) The science of the causes and effects of diseases, esp. the branch of medicine that deals with the laboratory examination of samples of body tissue for diagnostic or forensic purposes. Or 2) Pathological features considered collectively; the typical behavior of a disease

The Health Care Reform Act of 2010 / Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA), along with the Health Care and Education Reconciliation Act, was passed in 2010 to reform the private health insurance industry and public health insurance programs. PPACA objectives are to improve coverage for those with pre-existing conditions, expand access to care for over 30 million Americans, and reduce the long term costs of the United States health care system.
Also see: PPACA

Patient-Centered Medical Home (PCMH) 2011 is an innovative program for improving primary care developed by the National Committee for Quality Assurance (NCQA). The Patient Centered Medical Home is a health care setting that facilitates partnerships between individual patients, and their personal physicians, and when appropriate, the patient's family.

Healthcare Pay for Performance (P4P) programs reward hospitals, physician practices and other providers with both financial and non-financial incentives based on performance on select measures. These performance measures can cover various aspects of healthcare delivery: clinical quality and safety, efficiency, patient experience and health information technology adoption.
Also see: P4P

PBM

Pharmacy Benefit Manager (PBM) is a third party administrator of prescription drug programs. They are primarily responsible for processing and paying prescription drug claims.

The Medicare Primary Care Incentive Program (PCIP) provides a 10 percent incentive payment for primary care services furnished on or after January 1, 2011 and before January 1, 2016. PCIP was establiched by Section 5501(a)(3) of the Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)

Patient-Centered Medical Home . Unlike ACO, PCMH does not offer explicit incentives for providers to work collaboratively to reduce costs and improve quality

PCP

See Primary Care Physician (PCP)
Also see: Primary Care Physician

Provider Enrollment, Chain, and Ownership System (PECOS). A provider must be registered in this system to be eligible to receive HITECH Act Medicare EHR incentives

Personal Health Record (PHR) is also referred to as personally controlled health records
Also see: PHR

Past, Family and Social History (PFSH)data from a medical encounter

PHC

Personalized Health Care (PHC)

Population Health & Clinical Care Connections (PHCCC)

Public Health Data Standards Consortium (PHDSC)

PHI

1) Protected Health Information (PHI) or Personal Health Information.

2) Public Health Informatics (PHI) is the use of computers and technology to serve the specialized needs of public health to promote public health practice, research and training
Also see: Protected Health Information

Public Health Information Network (PHIN)

PHO

Physician Hospital Organization (PHO)

PHR

Personal Health Record (PHR) is also referred to as personally controlled health records

Physician Incentive Programs are programs that provide government, hospital and insurance payer rewards to health care providers for quality and performance. Examples are the HITECH Act / CMS meaningful use EHR incentive program and MIPPA e-prescribing incentives.

see PQRI
Also see: PQRI , PQRS

see PQRS
Also see: PQRI , PQRS

President's Information Technology Advisory Committee (PITAC)

PM

Program Management (PM)

PMO

Project Management Office (PMO)

PMS

Practice Management System (PMS)

POA

The Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) uses Present on admission (POA) indicator to group diagnoses into the proper DRG

Point-of-Service Plan (POS) - A health benefit plan allowing the covered person to choose to receive a service from a participating or non-participating provider, with different benefit levels associated with the use of participating providers.
Also see: POS

POS

See Point-of-Service (POS).
Also see: Point-of-Service

See Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA)
Also see: Patient Protection and Affordable Care Act , ACA

PPO

See Preferred Provider Organization (PPO)
Also see: Preferred Provider Organization

PPS

Prospective Payment System (Medicare Part A)

Physician Quality Reporting Initiative (PQRI) which requires ACO reporting on such requirements and such payments related to electronic prescribing, electronic health records, and other similar initiatives under section 1848 of he healthcare reform bill. In 2011, the program name was changed to Physician Quality Reporting System (PQRS).
Also see: Physician Quality Reporting Initiative , PQRS

Physician Quality Reporting System (PQRS) is the new name for Physician Quality Reporting Initiative (PQRI). PQRS includes incentive payments for eligible professionals who satisfactorily report data on quality measures for covered professional services furnished to Medicare beneficiaries
Also see: Physician Quality Reporting System , PQRI

Pre-populating forms: A government agency

Preferred Provider Organization (PPO) - A program that establishes contracts with providers of medical care. Providers under such contracts are referred to as preferred providers. Usually, the benefit contract provides significantly better benefits and lower member costs for services received from preferred providers, thus encouraging covered persons to use these providers.
Also see: PPO

Primary Care Physician (PCP) - A physician, the majority of whose practice is devoted to internal medicine, family/general, and pediatrics. An obstetrician/gynecologist sometimes is considered a primary care physician, depending on coverage.
Also see: PCP

PRN means "as needed," usually followed by something along the lines of "Not to exceed 30 mg in 24 hours."

Protected Health Information (PHI) is a concept introduced by the HIPAA. PHI is health information that includes data to uniquely identify the person.
Also see: PHI

Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA)

Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Programs in the United States designed to promote physical and mental health and prevent disease injury and disability.

Public Health Informatics is an application area of Biomedical Informatics in which the field

Physician Voluntary Reporting Program (PVRP) - US Department of Human Services, Centers for Medicare and Medical Services sponsored quality of care reporting program.

QIG

Quality Improvement Group

QIO

Quality Improvement Organization

ที่มีคุณภาพ

RAC

Recovery Audit Contractors (RAC). The purpose of the RAC program is identify and correct Medicare overpayments and underpayments in the Medicare Fee-For-Service (FFS) Program

Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks (RAID) is a category of disk drives that employ two or more drives in combination. RAID allows you to store the same data redundantly (in multiple paces) in a balanced ay to improve overall performance.

Resource-Based Relative Value Scale (RBRVS )

REC

Regional Extension Center (REC). RECs will support and serve health care providers to help them quickly become adept and meaningful users of electronic health records (EHRs). RECs are designed to make sure that primary care clinicians get the help they need to use EHRs.
Also see: GA-HITREC

The American Recovery and Reinvestment Act of 2009
Also see: American Recovery and Reinvestment Act , ARRA , HITECH Act , Stimulus Bill

see RMRS

The primary goal of the Regional Extension Centers is to help primary care physicians with the transition to electronic health record software.
Also see: GA-HITREC , REC

Regional Health Information Organizations (RHIO) were local, neutral organizations bringing providers in a community together for the purposes of health information exchange (HIE) in order to improve quality
Also see: RHIO

Review of Systems / Symptoms. See ROS.

RHC

Rural Health Clinic (RHC). Providers who predominantly practiced in a RHC who seved needly patients can may qualify for the Medicaid electronic health record incentive payments.

Regional Health Information Exchanges

Regional Health Information Organization (RHIO)
Also see: Regional Health Information Organization

Reporting Hospital Quality Data for Annual Payment Update (RHQDAPU)

RLS

Record Locator Service - An index that lets clinicians find out where the patient information they seek is stored so that they can request it directly from its source. From the publication, The Connecting for Health Common Framework: Overview and Principles. for Health is a public-private collaborative of more than 100 organizations representing a diverse array of private, public, and not-for-profit groups.

The Regenstrief Medical Record System (RMRS) was developed in the 1970s. It was initially an outpatient system used in the diabetic clinic. Probably the first medical record system to include decision support functionality.

ROS

Review of Systems (or Symptoms) is a list of questions, arranged by organ system, designed to uncover dysfunction and disease. Review of Systems is a technique used by health-care providers for eliciting a history from a patient. Review of Systems is also called a Systems Enquiry or Systems Review

RPL

Rehabilitation psychiatric long-term care (hospital)

Resource and Patient Management System (RPMS)

Radiological Society of North America (RSNA)

RTF

Review Task Force (RTF)

RUC

The American Medical Association (AMA) Specialty Society Relative Value Scale Update Committee (RUC) makes annual recommendations regarding new and revised physician services to the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) and performs broad reviews of the RBRVS every five years.

Rules engine: A repository of business rules that drives the operation of a computer system.

When an ADR is generated, the claim will be found in status/location S B6001 in the Fiscal Intermediary Standard System (FISS) Direct Data Entry (DDE). You will not receive hardcopy ADRs for claims pending in this location.
Also see: ADR

With the Software-as-a-Service (SaaS) model, an application with a single code base is hosted and provided as a service to multiple customer, securely over the internet. Similar to ASP model
Also see: ASP

SAF

The Standard Analytical Files (SAFs) contain information collected by Medicare to pay for health care services provided to a Medicare beneficiary. SAFs are available for each institutional (inpatient, outpatient, skilled nursing facility, hospice, or home health agency) and non-institutional (physician and durable medical equipment providers) claim type. The record unit of SAFs is the claim (some episodes of care may have more than one claim).

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA)

SAS 70 (Statement on Auditing Standards No. 70) is an auditing guideline for assessing the internal controls of a service organization. Organizations with SAS 70 certificates have processes for protecting data entrusted to them. SAS 70 certificate holders meet HIPAA compliance standards.

SCOTUS, the acronym for the Supreme Court of the United States. The Health Care Reform Act or Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA or ACA) was under review by SCOTUS. The US Supreme court decides if Obamacare unconstitutional.SCOTUS, the acronym for the Supreme Court of the United States.

Standards Development Lifecycle (SDLC)

SDN

Secure Data Network (SDN)

US Standards Development Organizations

Section 179 Deduction or Section 179 Depreciation Deduction helps small businesses by allowing them to take a depreciation deduction for certain assets (capital expenditures) in one year, rather than depreciating them over a longer period of time. Expenses related to electronic health record software adoption may qualify for Section 179 deduction

SGR

The Medicare Sustainable Growth Rate (SGR) is a method currently used by the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) in the United States to control spending by Medicare on physician services

Shared eligibility service or

Summit Health Institute for Research and Education (SHIRE), Inc.

State Level Health Information Exchange (SLHIE) Consensus Project

SNAP: The Supplemental Nutrition Assistance Program, the program formerly known as
Also see: Food Stamps

SNF

Skilled nursing facility

NCPDP Strategic National Implementation Process (SNIP) deals with HIPAA telecommunication and transaction standards.

SNO

Subnetwork organization (SNO) - As used by Connecting for Health, "(a) SNO is any group of entities (regionally or non-regionally defined) that agree to communicate clinical data with one another using a single Record Locator Service (RLS), using shared policies and technological standards, and operating together under a single SNO-wide set of policies and contractual agreements. A SNO has two sets of interfaces, one internal, which binds its member entities together, and one external, which is where traffic to and from other SNOs and outside entities come from." From the publication, The Connecting for Health Common Framework: Technical Issues and Requirements for Implementation. for Health is a public-private collaborative of more than 100 organizations representing a diverse array of private, public, and not-for-profit groups.

Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED)

Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms (SNOMED-CT). is a comprehensive clinical terminology, originally created by the College of American Pathologists (CAP). SNOMED-CT is now owned, maintained, and distributed by the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO).

SOA

Service Oriented Architecture SOA)

SOAP: Subjective, Objectiv, Assessment, Plan


 • Subjective : Information patient reports

 • Objective : Doctor's / health care provider's observation including results of tests ordered, vital signs and observations from examination.

 • Assessment : Diagnosis.

 • Plan : Steps that will be taken to treat the patient, including laboratory, radiological or diagnostic tests ordered, medication, therapies, surgeries and referrals to other specialist. It may also list long-term treatment plans and recommended changes to lifestyle.

SPD

Supply Processing and Distribution (SPD) uses CPT codes to create the specific case carts needed for surgeries

Speech Recognition software performs a transcription function. You talk and it types.

Speech recognition is a technology that converts spoken word to computer readable data. The terms “ speech recognition ” and “voice recognition” are often used interchangeably.
Also see: Dragon Naturally Speaking , Voice Recognition

SQL

Structured Query Language (SQL)

SRD

State and Regional Demonstration (SRD) contracts (AHRQ funded)

SSL

Secure Sockets Layer (SSL) is a commonly-used protocol for managing the security of a message transmission on the Internet. SSL has recently been succeeded by Transport Layer Security (TLS).

see ARRA
Also see: ARRA , HITECH Act

A stroke happens when blood flow to a part of the brain stops

Sub-Acute Care - Usually described as a comprehensive inpatient program for those who have experienced a serious illness, injury, or disease, but who do not require intensive hospital services. The range of services considered sub-acute can include infusion therapy, respiratory care, cardiac services, wound care, rehabilitation services, post-operative recovery programs for knee and hip replacements, cancer, stroke, and AIDS care.

A superbill is a form used by medical practitioners and clinicians that can be quickly completed and submitted to an insurance company or employer for reimbursement. Superbills are normally customized for the medical practice. It contains patient information, the most common CPT codes / procedure codes and ICD codes / diagnostic codes used by the health care providers at that office.

Certifies e-Prescribing Systems

Syndromic Surveillance is the technique for identifying illness and unusual disease clusters early in order to mobilize a rapid response, thereby reducing morbidity and mortality. Transmission of syndromic surveillance data to public health agencies provides ability to track and monitor emerging outbreaks of illnesses such as influenza, SARS, HIV, and even bioterrorism.

Eligible providers may choose at least one of two public health objectives and measures from a menu set to meet the meaningful use requirements in Stage 1. Electronic transmission of syndromic surveillance data to public health agencies is one of the two mandatory menu HITECH Act meaningful use criteria.

Instead of the term syndromic surveillance,, there has been a movement towards other terms such as biosurveillance or disease surveillance.
Also see: Biosurveillance , Pandemic Surveillance

TA

see Technical Assistance

TANF: Temporary Assistance for Needy Families, which replaced Aid to Families with Dependent Children (AFDC). TANF provides a range of services to needy families. However, as used in this paper, the term primarily refers to cash assistance.

TAT

Turn Around Time or TAT is a term relative to the time of delivery of transcription data

Jerome Osheroff developed quality measures calle the taxonomy of clinical decision support (CDS) interventions. The taxonomy is a method of organizing the info to make it more useful, including forms and templates.The taxonomy is composed of four functional categories: 1) triggers, 2) input data, 3) interventions, and 4) action steps

TBI

Traumatic brain injury

The Center for Business Innovation

Technical Assistance (TA) are services / functions provided by Regional Extension Centers (REC) established under the HITECH Act
Also see: TA

Person who actually performs a procedure such as an xray. This is not performed b the radiologist.

Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982, 97

Telehealth applies to both clinical and non-clinical settings such as remote monitoring of patients in their home. Telehealth encompasses preventive, promotive and curative aspects of medicine. It includes clinical care, health education, public health and health administration.

Telemedicine focuses on the curative aspect of medicine, especially treating acutely sick patients by a doctor / provider who is remote. Telemedicine must provide audio and video capable of two-way, real-time interactive communication between the patient and provider
Also see: Telehealth

ExcerptEmbed Code

Transforming Healthcare Quality Through Health Information Technology (THQIT)grants - AHRQ funded

Thrombolytic Therapy is the use of drugs to break up or dissolve blood clots, which are the main cause of both heart attacks and stroke. The most commonly used drug for thrombolytic therapy is tissue plasminogen activator (tPA)

Heart Attack
According to the American Heart Association, you have a better chance of surviving and recovering from a heart attack if you receive a thrombolytic drug within 12 hours after the heart attack starts. But ideally, you should receive thrombolytic medications within the first 90 minutes after arriving at the hospital for treatment.

Strokes
Giving thrombolytics within 3 hours of the first stroke symptoms can help limit stroke damage and disability.

TIN

Taxpayer Identification Number (TIN)

The IPA Association of America (TIPAAA)

TLS

Transport Layer Security (TLS) is the upgraded communications protocol from SSL

TMR

TMR stands for The Medical Record. TMR is an electronic medical record system developed in the 1970s initially for recording obstetric history info

TPO

TPO stands for treatment, payment, and health care operations. One of the newer HIPAA disclosure requirements relates to TPO

Triage is the process of determining the priority of patients' treatments based on the severity of their condition.

Form submitted by hospitals to CMS for reimbursement. Also called CMS1450
Also see: CMS 1450

Uniform Hospital Discharge Data Set

Unified Medical Language System (UMLS) is one of the standardized medical vocabularies. Provides a translation for different medical terms, including different medical coding systems

Unique Patient

A urinary tract infection (UTI) is a bacterial infection that affects any part of the urinary tract.
Also see: UTI

URL

Uniform Resource Locator

UTI

see Urinary Tract Infection
Also see: Urinary Tract Infection

The Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) requires hospital staff by-laws to include an Utilization Plan, which assures high quality, accurate and complete clinical documentation is produced

Hospital Value-Based Purchasing (VBP) Program is similar to the pay per performance concepts. Hospitals pay for and reward physicians and vendors providing quality and the best value.
Also see: Pay for Performance

VBP

Value-Based Purchasing (VBP)
Also see: Value-Based Purchasing

Vertical integration: Connecting programs that provide a similar benefit to populations with different income levels

VHA

The Veterans Health Administration (VHA) is the component of the United States Department of Veterans Affairs (VA) that implements the medical assistance program of the VA through the administration and operation of numerous VA outpatient clinics, hospitals, medical centers and long-term healthcare facilities (ie, nursing homes)
Veterans Health Administration

Veterans Health Information Systems and Technology Architecture (VistA): an enterprise-wide information EHR system used throughout the United States Department of Veterans Affairs (VA) medical system

Vital Signs are measures of various physiological statistics, often taken by health professionals, in order to assess the most basic body functions. The HITECH Act requires documentation of vital signs as one of the core CMS meaningful use criteria to qualify for the electronic health record (EHR) Incentive Program.

VOE

Vista Office HER (VOE)

Voice Recognition software is a type of artificial intelligence software.

Voice recognition is a technology that interprets spoken words in order to identify the person and take appropriate action. The terms “speech recognition” and “ voice recognition ” are often used interchangeably.
Also see: Dragon Naturally Speaking , Speech Recognition

Workgroup for Electronic Data Interchange (WEDI)

WG

Work Group (WG)

World Health Organization (WHO) is the United Nations public health arm. Monitors disease outbreaks, assesses the performance of health systems around the globe. See ICD

World Health Organizations (WHO). See ICD

WW

Wounded Warrior (WW)

XML

Extensible Markup Language (XML) is a markup language that defines a set of rules for encoding documents in a format that is both human-readable and machine-readable.

Many application programming interfaces (APIs) have been developed to aid software developers with processing XML data, and several schema systems exist to aid in the definition of XML-based languages.
Also see: MLHIM , CCD (MLHIM)

Powered by MyInstantGlossary WordPress Plugin