Ordlista

Ordlista för hälsovård och medicinska termer

I många fall
Du kan klicka på vårdrelaterad term nedan för att få en mer ingående beskrivning av denna ordlista sikt. related to that term or topic. På den utökade definitionen sidan, kommer du att få se längre beskrivning, plus en lista över artiklar med anknytning till detta begrepp eller ämne.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


En elektronisk patientjournal enligt HITECH Act (Health Information Technology för ekonomisk och klinisk Health Act) är en patientcentrerad, längs elektroniskt journalsystem.

Information såsom patientens demografi, framsteg anteckningar, problem, mediciner, vitala tecken tidigare sjukdomshistoria, vaccinationer, laboratoriedata och röntgenrapporter är inkluderat i den elektroniska patientjournalen.

Eftersom ett elektroniskt patientjournalsystem eller EHR häftar HL7 och andra standarder kan delas mellan leverantörer via de olika hälso informationsutbyte (HIE).

Termerna elektroniska patientjournaler och elektroniska journaler används ofta omväxlande. Men elektroniska journaler begränsade till och endast dokumentera medicinsk aktivitet vid enstaka vårdgivare anläggning. Den elektroniska patientjournalen följer patienten över tid och rum dvs flera platser.

Skriv in ditt namn, e-post och telefon nedan för att ta reda på hur man kan få hjälp med din implementering elektronisk patientjournal!Se även: EHR , EMR , elektroniska journalsystem , elektroniska journaler

Se elektroniskt patientjournalsystem


Se även: elektroniskt patientjournalsystem

Ett elektroniskt patientjournalsystem är hälso IT-programvara som möjliggör skapandet av elektroniska patientjournaler. Installationen av en certifierad elektroniskt patientjournalsystem gör att en vårdgivare för att uppfylla alla meningsfulla kriterier användning enligt HITECH Act. Möte meningsfulla kriterier användnings tillåter leverantörer att kvalificera sig för CMS stimulansbidrag för elektroniska patientjournaler adoption. För att hitta ONC Certified EHR Application besök http://www.cchit.org/products/onc-atcb/all/1000
Se även: elektronisk patientjournal programvara , EHR Software

se elektronisk patientjournal och elektroniska journaler


Se även: elektronisk patientjournal

Drivs med MyInstantGlossary Wordpress Plugin