Fjalor

Fjalor i Kujdesit Shëndetësor dhe Kushtet Mjekësore

Në shumë raste,
Ju mund të klikoni mbi kujdesit shëndetësor lidhur afat më poshtë për të marrë një përshkrim më në thellësi të këtij term fjalori. related to that term or topic. Në faqen definicion të zgjatur, ju do të tregohet përshkrimin më të gjatë, plus një listë të artikujve që lidhen me këtë term ose temë.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Një Record elektronike Shëndeti sipas Aktit HITECH (Shëndeti Teknologjia e informacionit për Ekonomike dhe Shëndeti Klinike Akti) është një centrike pacient, gjatësisë rekord elektronike mjekësore.

Informacione të tilla si demografia e pacientit, progresi vë në dukje, problemet, medikamente, shenjat vitale, historinë e kaluar mjekësore, vaksinimit, të dhënat laboratorike dhe raportet e radiologjisë janë të gjitha të përfshira në Regjistrin elektronike Shëndetësisë.

Për shkak se një rekord shëndetësore elektronike ose EHR aderon në HL7 dhe standardet e tjera ajo mund të ndahet në mes të ofruesve të nëpërmjet shkëmbimeve të ndryshme të informacionit shëndetësor (hie).

Termat Të dhënat shëndetësore elektronike dhe të dhënat elektronike mjekësore janë përdorur shpesh interchangeably. Megjithatë, të dhënat elektronike mjekësore janë të kufizuara për të dhe vetëm të dokumentojë veprimtarinë mjekësore në objekt të vetëm ofruesin e kujdesit shëndetësor. Rekord elektronik shëndetësor ndjek pacientin me kalimin e kohës dhe hapësirës dmth vende të shumta.

Shkruani emrin tuaj, e-mail dhe telefon më poshtë për të gjetur se si të merrni të ndihmuar me zbatimin Elektronike Record Shëndeti tuaj!Gjithashtu shih: EHR , EMR , elektronike mjekësore rekord , elektronike të dhënat mjekësore

Shih sistemin rekord elektronik shëndetësor


Gjithashtu shih: elektronike Shëndeti Record Sistemit

Një sistem elektronik rekord shëndetësor është informacion shëndetësor teknologji software që lejon krijimin e të dhënave elektronike shëndetësore. Instalimi i një sistemi elektronik të certifikuar rekord shëndetësor do të lejojë një ofrues të kujdesit shëndetësor për të përmbushur të gjitha kriteret kuptimplota përdorim sipas Aktit HITECH. Përmbushjen e kritereve të përdorimit kuptimplotë lejon ofruesit të kualifikohen për pagesat nxitëse CMS për miratimin elektronike rekord shëndetësore. Për të gjetur onc Certified EHR vizitë Aplikimit http://www.cchit.org/products/onc-atcb/all/1000
Gjithashtu shih: Electronic Shëndeti Record Programe , EHR Software

shikoni elektronike Record Shëndeti dhe elektronike të dhënat mjekësore


Gjithashtu shih: Elektronike Record Shëndeti

Powered by WordPress Plugin MyInstantGlossary