Γλωσσάριο

Γλωσσάριο Υγείας και Ιατρικών Όρων

Σε πολλές περιπτώσεις,
Μπορείτε να κάνετε κλικ στο τομέα της υγείας που σχετίζονται όρος παρακάτω για να πάρετε μια πιο εμπεριστατωμένη περιγραφή των εν λόγω γλωσσάρι. related to that term or topic. Από την εκτεταμένη σελίδα ορισμό, θα σας δείξει την μεγαλύτερη περιγραφή, καθώς και έναν κατάλογο των αντικειμένων που σχετίζονται με αυτόν τον όρο ή το θέμα.

Α | Β | Γ | Δ | Ε | ΣΤ | Ζ | Η | I | J | K | L | M | Ν | Ξ | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Ζ


Ένα Ηλεκτρονικό Μητρώο Υγείας στο πλαίσιο του νόμου HITECH (Υγεία Πληροφορική για την Οικονομική και Κλινικής Υγείας νόμος) είναι ένα centric ασθενή, κατά μήκος ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου.

Πληροφορίες, όπως δημογραφικά στοιχεία του ασθενούς, σημειώνει πρόοδο, τα προβλήματα, τα φάρμακα, τα ζωτικά σημεία, ιατρικό ιστορικό, εμβολιασμούς, εργαστηριακά δεδομένα και τις εκθέσεις ακτινολογία είναι όλα περιλαμβάνονται στο Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας.

Επειδή ένα ηλεκτρονικό μητρώο υγείας ή ΗΜΥ προσκολλάται HL7 και άλλα πρότυπα που μπορεί να μοιραστεί μεταξύ των παρόχων, μέσω των διαφόρων ανταλλαγές πληροφοριών για την υγεία (ΥΙΕ).

Οι όροι ηλεκτρονικών μητρώων υγείας και των ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ωστόσο, τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία περιορίζεται και να τεκμηριώσει μόνο ιατρική δραστηριότητα στην ενιαία υγειονομική περίθαλψη εγκατάσταση παρόχου. Το ηλεκτρονικό αρχείο υγείας ακολουθεί τον ασθενή την πάροδο του χρόνου και του χώρου, δηλαδή πολλαπλές τοποθεσίες.

Πληκτρολογήστε το όνομά σας, το email και το τηλέφωνο παρακάτω για να μάθετε πώς να βοηθήσει με την εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας σας!Δείτε επίσης: ΗΜΥ, EMR, ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων

Δείτε το σύστημα ηλεκτρονικών μητρώων υγείας


Δείτε επίσης: Ηλεκτρονικό Σύστημα Υγείας Εγγραφή

Ένα ηλεκτρονικό σύστημα μητρώων υγείας είναι πληροφορίες για την υγεία τεχνολογία λογισμικού που επιτρέπει τη δημιουργία των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας. Η εγκατάσταση ενός πιστοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικών μητρώων υγείας θα επιτρέψει σε έναν φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης για να ικανοποιεί όλα τα κριτήρια ουσιαστική χρήση σύμφωνα με την πράξη HITECH. Συνάντηση με νόημα κριτήρια χρήση επιτρέπει στους παρόχους να πληρούν τις προϋποθέσεις για το CMS πληρωμές κινήτρων για την ηλεκτρονική έκδοση μητρώων υγείας. Για να βρείτε ONC Certified ΗΜΥ επίσκεψη Εφαρμογή http://www.cchit.org/products/onc-atcb/all/1000
Δείτε επίσης: Ηλεκτρονική Υγεία Λογισμικό Εγγραφής, ΗΜΥ Λογισμικό

δείτε Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας και Ηλεκτρονικών Ιατρικών Φακέλων


Δείτε επίσης: Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Powered by MyInstantGlossary WordPress Plugin